hulp na ongeval

Arbeidsrecht

Een ongeval heeft niet alleen invloed op u, maar heeft ook gevolgen voor uw werk. Soms alleen voor u, maar vaak ook voor uw werkgever.

Een ongeval kan o.a. tot gevolg hebben dat u (langdurig) moet re-integreren, hetgeen zowel voor u als voor uw werkgever rechten en verplichtingen geeft. Advies daarbij is tegenwoordig van groot belang, ook omdat er veel wetten en regelingen op dat gebied zijn bijgekomen. Tijdig inschakelen van hulp op dat gebied door werkgever en werknemer kan veel problemen voorkomen.

Ook het functioneren op uw werk kan aanzienlijk beïnvloed worden door een ongeval.

Fysiek kunt u wellicht werkzaamheden niet meer zo goed of zo snel uitvoeren, maar ook de concentratie of energie op de werkvloer kan verminderen. Dat leidt geregeld tot discussies met werkgevers en in gevallen ook tot onnodige en vervelende procedures.

Inschakeling van bijstand door advocaten die gespecialiseerd zijn in het arbeidsrecht is dan van groot belang. Vaak kan nog in overleg gekomen worden tot een normalisering van de relatie en in gevallen waarin niet meer samen verder kan worden gegaan, kan een regeling getroffen worden of dient er uiteindelijk in uw belang geprocedeerd te worden met als doel een oplossing die tegemoet komt aan uw gevoel en in lijn is met uw rechten.

Ook kan het zijn dat uw werkgever de schade die zij lijdt als gevolg van een ongeval dat door een ander is veroorzaakt wil verhalen op die partij. De wet biedt daarbij mogelijkheden.

Wij bieden u Hulp met Arbeidsrecht.  Wij hebben daartoe contact met advocaten die zijn aangesloten bij de specialisatievereniging. De kwaliteit is daarmee gewaarborgd en met hen kunnen passende afspraken gemaakt worden over de wijze waarop hulp kan worden geboden en de kosten die daarvoor moeten worden vergoed.

Heeft u behoefte aan Hulp met Arbeidsrecht? Neem dan nu contact op met onze helpdesk via 088 - 456 0123.

 Copyright © 2019. Hulp na Ongeval. | Ontwikkeling & Realisatie Media Vision Studios.
Hulp Na Ongeval Facebook
Hulp na Ongeval Twitter
Find us on Facebook