hulp na ongeval

Hulpmiddelen

Voor de hulpmiddelen die de doelgroep van de Zvw heeft zijn er twee regelingen. De Wmo en de Zvw. 

De Wmo voorziet in hulpmiddelen die mensen in staat stelt thuis zelfstandig te kunnen blijven wonen en middelen waarmee men zich in huis en daarbuiten goed kan verplaatsen. Denk hierbij aan een rolstoel, traplift of een elektrische deuropener. De Wmo voorziet tevens in voorzieningen zoals vervoer en dagbesteding.

De overige hulpmiddelen vallen onder de Zvw of komen voor eigen rekening.  In het basispakket van elke zorgverzekeraar staat welke hulpmiddelen vergoed kunnen worden en bij welke indicatie. In aanvullende pakketten kunnen ook andere hulpmiddelen voor (gedeeltelijke) vergoeding staan. Sommige hulpmiddelen worden in eigendom gegeven, andere in bruikleen. Hulpmiddelen die korter dan een half jaar gebruikt worden, kunnen door zorgverzekeraars vergoed worden.

Copyright © 2018. Hulp na Ongeval. | Ontwikkeling & Realisatie Media Vision Studios.
Hulp Na Ongeval Facebook
Hulp na Ongeval Twitter
Find us on Facebook