Mond-op-mond beademing

Hoe geef je mond-op-mondbeademing?
  1. Leg het slachtoffer op de rug.
  2. Buig het hoofd achterover. Leg hierbij een hand op het voorhoofd en duw met de andere hand onder de kin.
  3. Knijp de neus van het slachtoffer dicht (met de duim en wijsvinger van de hand die op het voorhoofd ligt).
  4. Plaats uw lippen over de mond van het slachtoffer en blaas 1 seconde goed in de mond  van het  slachtoffer. Kijk ondertussen naar de borstkast om te zien of die omhoog komt.

Stappenplan EHBO

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum

Brandwonden

Vuur is de bekendste oorzaak van brandwonden. Door een ongeval met elektriciteit, of door wrijving kunnen ook brandwonden ontstaan. Brandwonden worden in 3 groepen ingedeeld. 1e, 2e en 3e graad.


Hoe stel je de ernst van een brandwond vast?

De ernst van een brandwond wordt bepaald door de diepte van de verbranding van de huid.

- de eerstegraads verbranding:

Hierbij is de (opper)huid nog niet beschadigd. De huid is rood, droog, pijnlijk en soms wat opgezwollen. Een veel voorkomende eerstegraads verbranding is een zonverbranding. De symptomen verdwijnen meestal snel.

- de tweedegraads verbranding:

Bij een oppervlakkige tweedegraads brandwond is de huid licht beschadigd en is de wond rood, nat en pijnlijk. U herkent dit type brandwond aan de blaarvorming die hierbij ontstaat. Bij een diepe tweedegraads brandwond is er een duidelijke wond. Deze is roodachtig / wit, nat en zeer pijnlijk.

- de derdegraads verbranding:

Deze brandwond is de meest ernstige vorm van verbranding. De huid ziet er duidelijk aangetast uit. De wond is wit / zwart en de oppervlakte droog en leerachtig. Het slachtoffer heeft nauwelijks pijn aan de wond omdat bij deze diepe brandwonden ook de zenuwen in de huid zijn aangetast.

 

Hoe te handelen bij brandwonden?

  - Het belangrijkste is koelen. Doe dit bij voorkeur met lauw stromend water en houdt u dat minstens
    10 minuten vol.
  - U hoeft alleen de brandwond te koelen. Let erop dat het slachtoffer niet onderkoeld raakt!
  - Dek de wond na langdurig koelen zo schoon mogelijk af (steriel).
  - Smeer niets op de wond. Geen zalf. Niets. Laat de brandwond door een arts bekijken.


Wij adviseren u de dokter te bellen of naar de dokter te gaan wanneer:

  - zich blaren vormen;
  - er brandwonden zijn ontstaan op het gezicht, gewrichten, handen, voeten en geslachtsorganen;
  - er brandwonden zijn ontstaan doordat iemand onder stroom heeft gestaan of brandwonden heeft
    door chemische stoffen;
  - het slachtoffer rook en of hete gassen heeft ingeademd.

Bloedingen

Als een slachtoffer veel bloed verliest is er sprake van een gevaarlijke situatie. 

Er zijn twee type bloedingen:

    • De slagaderlijke bloeding
    • De aderlijke bloeding


Hoe herken je een slagaderlijke bloeding?

Bij een slagaderlijke bloeding spuit het bloed stootsgewijs uit het bloedvat. Het bloed uit slagaderen is verder te herkennen aan de helderrode kleur. 

Wat te doen bij een slagaderlijke bloeding?

De slagaderlijke bloeding is erg gevaarlijk en moet snel gestopt worden. Dat kunt u doen door met uw vingers te duwen op de slagader. Probeer de betreffende slagader dicht te duwen op diens “route” tussen het hart en de wond. Bij een doorgesneden pols bijvoorbeeld de bovenarmslagader. Bij een beenwond de dijbeenslagader. 

 

Hoe herken je een aderlijke bloeding?

Bij dit type bloeding stroomt het bloed gelijkmatig uit de wond. 

Wat te doen bij een aderlijke bloeding?

De bloeding kan het best gestopt worden door de wond krachtig en met behulp van een steriele doek (in de verbanddoos) dicht te drukken. Let op, bij bloedingen uit het oor moet u het oor niet dichtdrukken. Zorg er dan juist voor dat het bloed uit het oor kan lopen.

Houdt u het verwonde lichaamsdeel zo mogelijk omhoog. Leg het slachtoffer op de rug en houdt u druk op de wond zolang deze bloedt.

 

Elektrocutie

Wat is elektrocutie?

Bij elektrocutie krijgt iemand een stroomstoot.  Er zijn 2 type stroom: laagspanning en hoogspanning 

Laagspanning is de veel gebruikte spanning van 230V en 400V. Denk aan het stopcontact, een schakelaar, de aansluiting van een lamp etc.

De twee grote risico’s bij laagspanning zijn:

  - Het aanraken van een draad of apparaat dat onder spanning staat. Dit geeft een stroom door het 
    lichaam die direct dodelijk kan zijn.
  - Het maken van kortsluiting. Op de plaats van de kortsluiting kan zelfs een vuurbal ontstaan die voor 
    ernstige brandwonden kan zorgen. 


Hoogspanning wordt voornamelijk gebruikt voor transport van grote hoeveelheden elektrische energie. Dit gebeurt zowel via een bovengronds net met hoogspanningslijnen, als ondergronds via hoogspanningskabels. Let op! Hoogspanning komt ook voor in beeldschermen (tv, computers, etc).

 
Wat kan je doen als iemand onder stroom staat?
 

Hoogspanning:

  - Bij een ongeval met hoogspanning kunt u zelf weinig doen.
  - Bel 112.
  - Raak het slachtoffer niet aan!
  - Blijf zelfs uit de buurt van het slachtoffer. Bij een ongeval met hoogspanning kan namelijk  
    ook de omgeving onder stroom staan.

 

Laagspanning:

  - Raak het slachtoffer beslist niet aan. Probeer hem of haar niet los te trekken van de draad of het
    apparaat, anders wordt u zelf slachtoffer. De stroom vloeit namelijk via het slachtoffer naar u toe.
  - Schakel zo snel als mogelijk de stroom uit. Trek de stekker uit het stopcontact of schakel de stroom
    uit in de meterkast. Draai de stop eruit of zet de schakelaar om.
  - Bel 112.
 
Als u de stroom niet kunt uitschakelen, probeert u dan het slachtoffer en de stroombron van elkaar te verwijderen. Gebruik daarvoor een voorwerp dat geen elektriciteit geleidt (bv. dikke wollen of rubberen handschoenen, een droge houten stok of een koord). Isoleer uzelf zo mogelijk van de grond: ga bijvoorbeeld op een houten stoel staan, op een stapel kranten of een telefoonboek. 

Tip: Zorg ervoor dat u weet hoe uw meterkast functioneert. Dan weet u in een noodsituatie wat u moet doen!

Zodra het slachtoffer niet meer onder stroom staat, kunt u eerste hulp verlenen.
Copyright © 2018. Hulp na Ongeval. | Ontwikkeling & Realisatie Media Vision Studios.
Hulp Na Ongeval Facebook
Hulp na Ongeval Twitter
Find us on Facebook