hulp na ongeval

EMDR Therapie

EMDR - Eye Movement Desensitization and Reprocessing.

Een ongeval, een mishandeling of het verlies van een dierbare kan een schokkende ervaring zijn. Vaak kunnen slachtoffers met enige steun een traumatische ervaring gelukkig goed verwerken. Een deel blijft angstig of krijgt jaren later last van deze ervaring(en).

Als gevolg van onverwerkte emoties kunnen lichamelijke en psychische klachten ontstaan. Slapeloosheid, angsten, depressieve gevoelens en herbeleving (herinnering). Indien sprake is van deze klachten kan men meestal spreken van een posttraumatische stressstoornis. (PTSS)

De klachten bij PTSS zijn vaak zo ernstig dat het slachtoffer niet meer in staat is “normaal” te functioneren.De verwerking van een traumatische ervaring kan in bepaalde gevallen worden geboden in de vorm van Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR).

EMDR mag alleen door goed opgeleide therapeuten gegeven worden. Naast de reguliere opleiding bestaat er inmiddels een complementaire opleiding voor professioneel geschoolden met minimaal HBO-voorkennis, een verplichte voorkennis psychopathologie en daarbij werkzaam zijn binnen de voorwaarden van de samenwerkende EMDR Therapeuten Nederland die onder toezicht staan van onafhankelijke accreditatie, certificatie en een klacht en tucht commissie bieden.

Door gebruik te maken van de zoekmachine op onze website kunt u in contact komen met de in uw regio werkzame therapeut van de Samenwerkende EMDR therapeuten Nederland. Het Bijscholing instituut voor Therapeuten faciliteert de opleiding EMDR.

Het BIG Register

De Wet BIG geeft regels voor beroepen in de gezondheidszorg en biedt patiënten bescherming tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen.

In het BIG-register kunt u zien welk beroep een zorgverlener uitoefent. Via het BIG Register kunt u nagaan of een zorgverlener bevoegd is zijn of haar beroep uit te oefenen. 

In het BIG Register kunt u de onderstaande beroepen controleren:
   - Apotheker
   - Arts
  -  Fysiotherapeut
  -  Gezondheidszorgpsycholoog
  -  Psychotherapeut
  -  Tandarts
  -  Verloskundige
  -  Verpleegkundige


Raadpleeg het BIG Register 


Bron: Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 

Ziekenhuisopname buitenland

Het kan gebeuren dat u in het buitenland ziek wordt of een ongeval krijgt. In een dergelijke situatie kunt u het best contact opnemen met de alarmcentrale van uw reisverzekering of zorgverzekeraar. De medewerkers van de alarmcentrale kunnen u informeren over de wijze waarop zaken moeten worden georganiseerd en kunnen de benodigde hulp voor u regelen.

De alarmcentrale regelt de administratieve zaken met uw zorgverzekeraar zodat de rekeningen betaald worden, kan regelmatig met de behandelend artsen in het buitenland overleggen over de medische situatie en houdt contact met familie in Nederland over de situatie van de patiënt. De alarmcentrale kan er ook voor zorgen dat u eerder terug kan naar Nederland. Dat wordt repatriëren genoemd.

Bij een ziekenhuisopname in het buitenland kunt u ook de Nederlandse ambassade of het consulaat op de hoogte stellen. Een medewerker van de ambassade neemt dan contact op met het ziekenhuis om meer te horen over de toestand van de patiënt. De ambassade kan helpen. Bijvoorbeeld door de familie in Nederland op de hoogte te stellen van de ziekenhuisopname, een tolk te regelen om gesprekken tussen u en de arts te vertalen en de alarmcentrale van zorgverzekeraar te waarschuwen.

Let op: Als u vanuit een buitenlands ziekenhuis in een Nederlands ziekenhuis/ zorginstelling wordt opgenomen, moet er eerst onderzocht worden of u geen bacterie in het buitenland heeft opgelopen.

Zorgbelang Nederland

Zorgbelangorganisaties behartigen de belangen van zorgvragers en zetten zich in voor de kwaliteit van de zorg.

Er zijn 13 Zorgbelangorganisaties in Nederland. Samen met de landelijke patiëntenorganisaties zijn de organisaties verbonden via Zorgbelang Nederland.

Bij een Zorgbelangorganisatie kunt u onder andere terecht voor belangenbehartiging bij bezwaarprocedures en ondersteuning bij klachtenprocedures.  

Alternatieve therapie

Wat is alternatieve therapie? 

Alternatieve therapie is de benaming van therapie die niet wetenschappelijk is onderbouwd. De mogelijkheden met alternatieve therapieën zijn divers. Het verschilt van aromatherapie tot shiatsu en reiki. Acupunctuur is ook een vorm van alternatieve therapie. Acupunctuur wordt steeds meer geaccepteerd als vorm van reguliere therapie. 

U kunt de juiste alternatieve therapie het best in overleg met uw huisarts of behandelend specialist bepalen. Controleer voordat u met alternatieve therapie start eerst even de dekking van uw ziektekostenverzekering. Dan weet u in ieder geval wat u financieel te wachten staat.  

Tip: Controleert u de dekking op uw zorgverzekering voordat u met een bepaalde behandeling of alternatieve therapie start. Dat voorkomt onaangename (dure) verrassingen. Kunt u een en ander niet op de site van uw verzekeraar vinden, neemt u dan even telefonisch contact met hen op.Copyright © 2018. Hulp na Ongeval. | Ontwikkeling & Realisatie Media Vision Studios.
Hulp Na Ongeval Facebook
Hulp na Ongeval Twitter
Find us on Facebook