hulp na ongeval

Ambulante begeleiding

“Ambulante begeleiding”. Begeleiding op maat in de thuissituatie. Bijvoorbeeld bij hersenletsel (NAH). Samen met u brengt de deskundige de problemen in kaart en gaat men op zoek naar de meest praktische oplossing, zodat u na verloop van tijd weer zelfstandig verder kunt leven. Een voorziening waarvoor PGB verkregen kan worden vanuit de Wmo.

Alle begeleiding waar u behoefte aan heeft, passend binnen de gestelde indicatie, wordt samen met u geregeld. Van het organiseren van boodschappen doen tot aan het voeren van een diepgaand gesprek met uw partner. Men kan ook samen met u de administratie doen of meegaan naar een gesprek met uw werkgever. Het uitgangspunt bij ambulante begeleiding is steeds dat u zelf de activiteit uitvoert en de begeleider met u meekijkt, u handige tips geeft of u te hulp schiet als het niet helemaal lukt.

Voorbeelden van begeleiding:

  - Het structureren van de dag/week.
  - Het trainen van vaardigheden.
  - Samen de post doornemen.
  - Samen de administratie doen.
  - Begeleiden bij het vinden van een prettige (vrije)tijdsbesteding.
  - Ondersteuning bij en het geven van advies over een gezonde levensstijl.
  - Adviseren en ondersteunen bij het maken van keuzes, 
     bijvoorbeeld over een passende vakantiebestemming.
  - Steun bij veranderde emoties zoals: boosheid, verdriet en angst.

Tips

Wilt u meer lezen over gezondheidszorg of bijvoorbeeld iets weten over patiëntenverenigingen, dan verwijzen wij u graag naar kiesbeter.nl, de site van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). 

Het RIVM is verantwoordelijk voor een onafhankelijke en betrouwbare informatieverstrekking aan professionals en burgers op het gebied van gezondheid, infectieziekten, geneesmiddelen, milieu, voeding en veiligheid.

 

Hulpmiddelen

Indien als gevolg van het opgelopen letsel of een aandoening beperkingen onstaan kan met ergotherapie geprobeerd worden  het functioneren te verbeteren. Als de beperkingen blijven bestaan kan geprobeerd worden de situatie met  hulpmiddelen wat makkelijker te maken.

Hulpmiddelen zijn instrumenten voor het vergemakkelijken van de algemeen dagelijkse levensverrichtingen zoals hulpmiddelen bij koken, eten en drinken, hulpmiddelen bij wassen en aankleden en hulpmiddelen om naar het toilet te kunnen gaan. 

Bij hulpmiddelen kunt u denken aan:

  - Douchehulpmiddelen, zoals douchezitjes, douchekrukken of douchebrancards.
  - Aankleedhulpmiddelen voor het aantrekken van bijvoorbeeld steunkousen, prothesen,
    sokken of panty’s.
  - Huishoudelijke hulpmiddelen voor het vergemakkelijken van koken, afwassen, schoonmaken,
    eten en drinken, of het uitvoeren van kledingreparatie.
  - Kleding, zoals aangepaste schoenen, steunkousen, rolstoelkleding.

Een aantal hulpmiddelen wordt vergoed, maar een groot aantal (de kleinere hulpmiddelen, of die u slechts voor korte tijd nodig heeft) moet u meestal zelf aanschaffen. 

Wanneer u voor een korte tijd spullen nodig heeft, dat wil zeggen korter dan een half jaar, dan kunt u die hulpmiddelen lenen, huren of kopen bij de Thuiszorgwinkel. 

Voor langdurig noodzakelijke hulpmiddelen bij het wassen geldt de regel dat wanneer het hulpmiddel vast verbonden is aan de woning, zoals bijvoorbeeld een douchehulpmiddel, u vergoeding kunt vragen op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo). 

Wanneer er langdurig hulpmiddelen nodig zijn om u thuis te kunnen verzorgen, dan wordt het meestal vergoed door de zorgverzekeringswet (ZVW). Onder die wet valt ook de Basisverzekering. 

Wanneer u geen hulpmiddelen of een vergoeding daarvoor krijgt vanuit de Wmo of de Basisverzekering kunt u wellicht nog vergoeding verkrijgen vanuit de aanvullende verzekering van uw zorgverzekeraar. Vraag het uw assurantieadviseur of zorgverzekeraar.

Vervoersvoorzieningen

Wat is een vervoersvoorziening?

Vanuit de Wmo zijn er meerdere voorzieningen op het gebied van vervoer. Er is een vervoersvoorziening voor het vervoer in en om de stad. Dat wordt Vervoer op Maat genoemd.

Er is ook een vervoersvoorziening die toeziet op landelijk vervoer. Deze vervoersvoorziening wordt Valys genoemd. De Nederlandse Spoorwegen biedt ook mogelijkheden. 

Wat is zorgvervoer?

Het zorgvervoer is een voorziening voor iedereen die ten behoeve van een behandeling of verzorging moet reizen en dit redelijkerwijs niet met het openbaar vervoer kan doen. Bij zorgvervoer gaat om vervoer per zorgtaxi of per rolstoelvoertuig. 

Zorg vervoer is een voorziening die u dient aan te vragen bij uw zorgverzekeraar. U dient rekening te houden met een (verplichte) eigen bijdrage. Dit is afhankelijk van de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering. Uw zorgverzekeraar of assurantieadviseur kan u meer informatie verstrekken.

Wat is vervoer op maat?

Vervoer op Maat is aangepast vervoer in en om de stad. U kunt vervoer op maat aanvragen via het Wmo-loket van uw gemeente. Het vervoer op maat kan aangevraagd worden als gewone vervoersmiddelen  niet meer goed toegankelijk zijn. 

Met vervoer op maat wordt u op het afgesproken adres opgehaald en zonder overstap naar het adres van bestemming gebracht.

Vervoer op Maat is een collectief vervoerssysteem. U hoeft niet over te stappen, maar het houdt in dat er omgereden kan worden om andere passagiers op te halen of weg te brengen. 

Wat is Valys?

Met de Valys vervoersvoorziening kunt u bestemmingen bereiken die verder dan vijf OV-zones van uw woonadres liggen. De Valys vervoersvoorziening kunt u zien als landelijk vervoer. Valys brengt u met een (rolstoel)taxi van deur tot deur. U kunt Valys ook bestellen als aanvulling op een reis met het openbaar vervoer. 

Om gebruik te maken van de Valys vervoersvoorziening heeft u een Valys-pas nodig. U kunt de Vylys pas aanvragen via het Wmo loket van uw gemeente. 

Wat is de OV-begeleiderskaart?

De ov-begeleiderskaart is er voor mensen die vanwege hun handicap niet alleen kunnen reizen met het openbaar vervoer. Voor de begeleiding die zij nodig hebben kan een OV-begeleiderskaart. worden aangevraagd. 

Met de OV-begeleiderskaart mag een begeleider gratis mee in het openbaar vervoer. Niet alleen in de trein. De OV-begeleiderskaart kan ook gebruikt worden in bussen (uitgezonderd Vervoer op Maat), trams, de metro en sommige veerdiensten. 

De OV-begeleiderskaart staat op naam van degene met de beperking, zodat die zelf kan bepalen wie er als begeleider mee reist. Een OV-begeleiderskaart kan gratis worden aangevraagd bij de Nederlandse Spoorwegen. 

Lees hier alle informatie van NS over haar OV-begeleiderskaart

Wat is leerling vervoer?

Leerlingen kunnen onder bepaalde voorwaarden gebruikmaken van speciaal vervoer om naar school te gaan. Bij leerling vervoer gaat het om vervoer zoals een (taxi-)bus of aangepaste auto. Per schooltype gelden andere vervoersregelingen voor schoolvervoer. Op basis van de Wet gemeentelijke regelingen leerlingenvervoer kunt u voor uw kind een tegemoetkoming vervoerskosten aanvragen bij uw gemeente. 

Wat is een vervoersvoorziening voor arbeid en beroepsopleiding? 

Als u een vervoersvoorziening nodig heeft om op uw werk te komen, bijvoorbeeld omdat u om medische redenen niet van het openbaar vervoer gebruik kunt maken, dan kunt u een zogenaamde werk vervoersvoorziening aanvragen. 

Een werk vervoersvoorziening kunt u aanvragen bij UWV. Een  werk vervoersvoorzieningen kan een vergoeding zijn voor (rolstoel)taxikosten, een kilometervergoeding voor de eigen auto, of een voorziening in de vorm van het verstrekken van een auto (in bruikleen of een leaseauto). De mogelijkheden met werk vervoersvoorzieningen zijn beperkt. Om een vervoersprobleem op te lossen zal gekozen worden voor de goedkoopste, adequate oplossing.

 

Mobiliteitsvoorzieningen

Mobiliteitsvoorzieningen: 

Wanneer u moeite heeft met lopen kan dat uw wereld heel klein maken. Met een rolstoel en/of een gehandicaptenparkeerkaart wordt het makkelijker om weer ergens naar toe te gaan. 

Wat is een gehandicaptenparkeerkaart? 

Mensen met een handicap kunnen in aanmerking komen voor een gehandicaptenparkeerkaart. Hiermee kan worden geparkeerd op de daarvoor aangegeven parkeerplaatsen voor mensen met een handicap. 

Met de gehandicaptenparkeerkaart wordt het parkeren makkelijker gemaakt. Met de gehandicaptenparkeerkaart mag u bijvoorbeeld onbeperkt parkeren op plaatsen waar voor anderen een beperkte parkeertijd geldt. 

Van de gehandicaptenparkeerkaart bestaan twee typen:  de bestuurderskaart en de passagierskaart.

1. De bestuurderskaart:

De gehandicaptenparkeerkaart voor bestuurders kan worden aangevraagd als u wel zelf rijdt maar in redelijkheid gedurende minstens een half jaar niet meer dan honderd meter kunt lopen. 

2. De passagierskaart:

De gehandicaptenparkeerkaart voor passagiers, de passagierskaart, kan worden aangevraagd wanneer u met een ander mee rijdt en in redelijkheid niet meer dan honderd meter te voet kunt afleggen. Om voor de gehandicaptenparkeerkaart voor passagiers in aanmerking te komen moet de situatie zo zijn dat u gedurende minimaal een half jaar voortdurend de hulp van de bestuurder nodig heeft om van deur tot deur te komen.

Op de site van de overheid kunt u nog meer informatie over de gehandicaptenparkeerkaart lezen.

Op de site Gehandicaptenparkeerkaart.nl vindt u informatie over het parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart in de diverse gemeentes in Nederland.

Wat is een rolstoelvoorzieningen? 

U kunt een rolstoel aanvragen als u hem vaak en langer dan zes maanden nodig heeft. Als u tijdelijk een rolstoel nodig heeft of als u de rolstoel niet regelmatig gebruikt, kunt u een rolstoel lenen bij de Thuiszorgwinkel of een rolstoeldepot.  

Wanneer u langer dan 6 maanden een rolstoel nodig heeft in de privésituatie, dus niet voor het werk, kunt u een roelstoel aanvragen via het Wmo loket of Zorgloket van uw gemeente. 

Een rolstoel voor het werk valt onder de voorzieningen van UWV. Daarover vindt u meer informatie in de rubriek re-integratie.  Copyright © 2018. Hulp na Ongeval. | Ontwikkeling & Realisatie Media Vision Studios.
Hulp Na Ongeval Facebook
Hulp na Ongeval Twitter
Find us on Facebook