hulp na ongeval

Wmo convenant

Bij de invoering van de Wmo 2015 per 1 januari 2015 is een ‘regresrecht’ ingevoerd. Dit houdt in dat gemeenten de kosten van een door hen verstrekte maatwerkvoorziening of daaraan gekoppeld persoonsgebonden budget (PGB) kunnen verhalen op de ansprakelijke persoon. 

Het Verbond van Verzekeraars heeft met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) overeenstemming bereikt over een convenant inzake het regresrecht. Gemeenten die het Wmo-convenant hebben ondertekend ontvangen een bedrag waarmee het regresrecht is afgekocht. 

Gemeenten die deelnemen aan het Wmo-convenant zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van maatwerkvoorzieningen. Er worden geen kosten meer aan de hulpbehoeftige in rekening gebracht.


Artikel 4

Deelnemende gemeenten die te maken krijgen met een slachtoffer dat aanspraak maakt op een voorziening uit de Wmo 2015, zijn, indien uit hun onderzoek blijkt dat deze voorziening noodzakelijk is, verantwoordelijk voor de verstrekking van deze voorziening. Daarbij geldt dat zij geen eigen bijdrage voor de voorziening aan de cliënt mogen vragen. Met de opbrengst van de eigen bijdragen is rekening gehouden bij de bepaling van de hoogte van de afkoopsom. De aansprakelijkheidsverzekeraars maken in voorkomende gevallen bij de betrokken gemeenten melding van het feit dat aansprakelijkheid is erkend en dat daardoor de door de gemeente te verstrekken zorgkosten onder het convenant vallen inclusief de eventuele eigen bijdragen. (bron: Het Verbond).

Hier vindt u het volledige document betreffende het Wmo convenant

Wmo hulpmiddelen

De Wmo voorziet in hulpmiddelen die mensen in staat stelt thuis zelfstandig te kunnen blijven wonen en middelen waarmee men zich in huis en daarbuiten goed kan verplaatsen. Denk hierbij aan een rolstoel, traplift of een elektrische deuropener. De Wmo voorziet tevens in voorzieningen zoals vervoer en dagbesteding.

De Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking ondersteuning kunnen krijgen. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. Het doel van de Wmo is het mogelijk te maken dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Kanteling Wmo

Een Wmo voorziening vraag u aan bij het Wmo Loket van uw gemeente. De verandering in de Wmo brengt met zich mee dat iemand met een hulpvraag duidelijk zal moeten maken hoe zijn of haar leven eruit ziet en wat nodig is om volwaardig in de samenleving te staan.

De kanteling houdt in dat niet direct naar een voorziening wordt gekeken maar dat  samen met de gemeente wordt bekeken welke belemmeringen uit het dagelijkse leven gecompenseerd moeten worden. Het gewenste resultaat en de zelfredzaamheid van de inwoner in plaats van het automatisch verstrekken van individuele voorzieningen. 

Voorbeeld:

Een inwoner vraagt hulp bij het huishouden aan. Het resultaat is dan: 'een schoon en leefbaar huis'. De Wmo consulent bespreekt met de inwoner de mogelijkheden om dit te bereiken. Misschien zijn er andere oplossingen rond het netwerk van de inwoner te vinden die leiden tot een schoon en opgeruimd huis.

De huidige verordening maatschappelijke ondersteuning is vooral gericht op het verstrekken van voorzieningen. Een gekantelde manier van werken betekent een andere werkwijze van de gemeente en een andere manier van denken van de inwoner.

Gemeenten én inwoners kunnen niet meer terugvallen op de standaard voorzieningen maar gaan alle mogelijkheden verkennen om de hulpvraag op te lossen. Hierbij staan behoud van regie over het eigen leven en zelfredzaamheid voorop. Samen met de inwoner wordt vastgesteld wat het resultaat van de ondersteuning moet zijn en welke oplossingen daaraan bijdragen. Het gaat dan lang niet altijd om individuele voorzieningen, ook met algemeen aanbod kan het resultaat bereikt worden.

Thuiszorg - huishoudelijke hulp

Huishoudelijke hulp kan worden geboden als particuliere hulp en als gefinancierde hulp. 

De gefinancierde huishoudelijke hulp is een voorziening die valt onder de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Wmo. Met particuliere hulp wordt de huishoudelijke hulp bedoelt waarvoor u geen vergoeding vanuit de Wmo krijgt. 

 

Hulp met huishouden
  
Indien u niet in aanmerking komt voor hulp vanuit de Wmo, maar wel hulp wilt ontvangen, kunt u deze ook "particulier" aanvragen. Wij kunnen u hierbij helpen. Kunt u het huishouden niet doen vanwege een ongeval? Is er een aansprakelijke partij? Wij helpen u met de aanvraag van hulp en het verhalen van de kosten.

Heeft u behoefte aan hulp met huishouden? Neem nu contact met ons op en laat u informeren over de mogelijkheden. 


Huishoudelijke hulp via de Wmo

Om huishoudelijke hulp op basis van de Wmo te kunnen ontvangen moet er het een en ander beoordeeld worden. Lees hierover in de rubriek Wmo hulp aanvragen.  De mogelijkheden voor huishoudelijke hulp vanuit de Wmo zijn beperkt. Het moet gaan om een situatie dat u de hulp echt nodig heeft en dat u deze zelf niet kunt betalen. 

De Wmo kent twee soorten hulp, huishoudelijke hulp 1 (HH1) of huishoudelijke hulp 2 (HH2). 

Er wordt gesproken over HH1 wanneer u het gaat om behoefte aan hulp bij schoonmaakwerkzaamheden of de was doen (strijken). Het gaat om niet complexe situaties. Is de hulpbehoefte groter, dan komt HH2 in beeld. De indicatie HH2 wordt gegeven wanneer u niet meer in staat bent uw huishouden te doen en te overzien. 

Bij huishoudelijke hulp 2 gaat het om stof afnemen, stofzuigen, dweilen, badkamer en toilet reinigen, wassen, drogen, vouwen, strijken,  de boodschappen halen en opbergen, bed verschonen, koelkast ontdooien en schoonmaken, vitrages wassen, ramen lappen, planten verzorgen, en meer.

In bijzondere situaties neemt de thuishulp ook de opvang van kinderen over of de bereiding van de maaltijd. Bijvoorbeeld als u in het ziekenhuis ligt.

Thuiszorg geeft hulp aan mensen van alle leeftijden. Naast het bieden van concrete hulp helpt  thuiszorg ook bij het aanleren van huishoudelijke vaardigheden en het regelen van uw huishouden.

De medewerk(st)ers van thuiszorg bieden hulp bij huishoudelijke taken die niet door uzelf of door anderen uitgevoerd kunnen worden.

U kunt de kosten van thuiszorg in bepaalde gevallen aftrekken van de belasting. Lees hierover in de rubriek tips.Copyright © 2018. Hulp na Ongeval. | Ontwikkeling & Realisatie Media Vision Studios.
Hulp Na Ongeval Facebook
Hulp na Ongeval Twitter
Find us on Facebook