Totaal verlies service

Een ongeval is een ingrijpende gebeurtenis en kan er de oorzaak van zijn dat u plotseling geen auto meer heeft. Een vervelende situatie. Een gedwongen zoektocht naar een goede auto is misschien wel het laatste waar u dan op zit te wachten.

Het gebeurt regelmatig dat iemand na een ongeval te horen krijgt dat de reparatiekosten hoger zijn dan de dagwaarde van de auto. Wanneer dat het geval is, worden niet de reparatiekosten vergoed, maar wordt de waarde uitgekeerd die de auto nog had. Dit wordt schadevergoeding op basis van dagwaarde genoemd.

Bij schadevergoeding op basis van dagwaarde wordt het "wrak" aan een opkoper verkocht en krijgt u de opbrengst daarvan plus een schadevergoeding van de verzekeraar. Voor dat bedrag moet u dan weer net zo’n goede auto zien te vinden.

Graag bieden wij u hulp bij het vinden van een auto. De totaal verlies service. Een dienst die mogelijk wordt gemaakt door Stichting hulp na ongeval en Carmediation®.

Bent u betrokken geraakt bij een ongeval, of kent u iemand die een ongeval is overkomen? Neem dan contact op met ons op zodat wij in overleg met u de beste auto voor u kunnen gaan zoeken.  

Schadebeperkingsplicht

Wanneer er schade ontstaat, is de partij die de schade lijdt, binnen grenzen van redelijkheid, gehouden om de schade zoveel mogelijk te beperken.

Er mag van het het slachtoffer/ de benadeelde verwacht worden dat maatregelen worden getroffen ter voorkoming of beperking van de schade.

Voorbeelden:

Een auto raakt door een ongeval beschadigd. Het betreft een kleine middenklasser. Gedurende de reparatie huurt de eigenaar een luxe bolide. De hoge huurkosten die daar aan verbonden zijn staan niet in verhouding tot het vervoermiddel dat benadeelde reed.   

Iemand raakt gewond bij een ongeval. Als gevolg van het opgelopen letsel raakt het slachtoffer zijn/haar baan kwijt. Het slachtoffer zal de nodige actie moeten nemen om weer aan het werk te komen. Hierbij kan de aansprakelijke partij om hulp (begeleiding) worden gevraagd.

Schade melden

Kan het voertuig niet meer rijden? Meld dit bij de alarmcentrale van uw autoverzekering.

Het beschadigde voertuig laten wegslepen:

Ongeval in Nederland: als de schade aan uw voertuig dusdanig is dat u niet meer verder kunt rijden, dan kunt u in de meeste gevallen bellen met de alarmcentrale van uw verzekeringsmaatschappij. U vindt het telefoonnummer van de alarmcentrale op de groene kaart die u van uw verzekeraar heeft ontvangen.

Ongeval in het buitenland: ook bij een ongeval in het buitenland kunt u vrijwel altijd voor hulp bellen met de alarmcentrale. De alarmcentrale kan het afslepen van de auto/motor en eventueel het transport van het voertuig en de in- of opzittenden regelen. 


Om de schade te kunnen melden bij uw verzekeraar moet een aanrijdingsformulier worden ingevuld.


Het aanrijdingsformulier invullen:

Met een goed en volledig ingevuld aanrijdingsformulier zorgt u ervoor dat uw verzekeraar de informatie krijgt die van belang is om een schaderegeling te kunnen gaan regelen.

Het is van belang dat u na een ongeval beide zijdes (de voor- en achterzijde) van het aanrijdingsformulier invult.

De voorkant van het aanrijdingsformulier vult u samen met de tegenpartij in op de plaats van het ongeval. De achterkant van het aanrijdingsformulier kunt u thuis invullen.

Op de voorzijde van het aanrijdingsformulier kunnen beide partijen hun gegevens kwijt. De een vult zijn gegevens in onder “voertuig A” en de ander onder “voertuig B”.

Bij het schrijven op het voorblad van het aanrijdingsformulier wordt de tekst doorgedrukt op het 2e blad. Pas nadat alle gevraagde gegevens zijn ingevuld en de handtekeningen op het aanrijdingsformulier zijn geplaatst, mag het voorblad van het formulier worden gehaald. Dan hebben beide partijen een eigen exemplaar.

Wilt u zeker weten dat u het aanrijdingsformulier goed heeft ingevuld? Maak dan gebruik van onze tips en instructies.


Altijd uw verzekeraar informeren:

Ook al is de politie ter plaatse gekomen om gegevens te noteren, of om te helpen met het invullen van het schadeformulier, het ongeval moet u altijd zelf melden bij uw verzekeraar.

Doe dit zo snel als mogelijk. Een schademelding kan telefonisch. Op uw groene kaart of in de polis van uw autoverzekering vindt u het te gebruiken telefoonnummer. Let op! Na de telefonische melding moet u het schadeformulier nog aan uw verzekeraar sturen.

Hulp na verkeersongeval:

Het verkrijgen van een schadevergoeding na een verkeersongeval kan soms moeilijk zijn. Bijvoorbeeld als er discussie is over de toedracht van het ongeval.   Indien u alleen WA verzekerd bent (en u dus geen rechtsbijstandverzekering heeft) , moet u de schade na een verkeersongeval zelf gaan verhalen op de tegenpartij.

Heeft u geen rechtsbijstandverzekering, dan helpt Stichting hulp na ongeval  u graag met het verhalen van de schade die als gevolg van een verkeersongeval is ontstaan. In samenwerking met de aan ons platform deelnemende specialisten bieden wij  “hulp bij autoschade”..

Hulp bij autoschade:

Onze helpdesk zorgt dat het gehele juridische en administratieve proces dat na een verkeersongeval verzorgd moet worden voor u in gang wordt gezet en de autoschade wordt verhaald. Dat geldt ook voor eventuele persoonlijke en letselschade.

Zodra onze deskundigen uw schade hebben verhaald, kunt u een afspraak maken bij uw schadehersteller voor het herstellen van uw autoschade.

Interesse?

Neem contact op met onze helpdesk voor hulp bij autoschade via 088 – 456 0123 of vul het contact formulier in. Wij helpen u graag.

Vervangend vervoer

Wanneer iemand aansprakelijk is voor de schade  aan uw voertuig kunt u in bepaalde situaties de kosten voor vervangend vervoer verhalen: 

- Gedurende de tijd die nodig is om uw voertuig te repareren ( de reparatieduur).
- In de situatie dat uw voertuig technisch total loss is verklaard. Reparatie is dan niet meer mogelijk.
- Als uw voertuig economisch total loss is verklaard. De reparatiekosten zijn hoger dan de waarde
  (dagwaarde minus de restantwaarde) van het voertuig.
 

De “spelregels” bij vervangend vervoer: 

Het moet gaan om de huur van een soortgelijk voertuig.

De huurperiode dient zo kort mogelijk te zijn. Een en ander is afhankelijk van de omvang van de schade en de tijd die nodig is om het voertuig te herstellen. Is het voertuig total loss? Dan bedraagt de huurperiode veertien dagen. Let op, uitzonderingen hierop zijn mogelijk.


Wat krijgt u vergoed:

Huur:
Indien aansprakelijkheid voor uw schade (het ongeval) wordt erkend, kunt u 75% van de huurkosten van het vervangend vervoer bij uw wederpartij in rekening brengen. De vergoeding bedraagt “slechts” 75%  omdat het rijden met een huurvoertuig betekent dat uw eigen voertuig niet slijt. Die besparing mag gebruikt worden als korting op de vergoeding. 

Openbaar vervoer
Indien u  vanwege de uitval van uw voertuig na het ongeval met het openbaar vervoer reist  kunt u die kosten in de meeste gevallen volledig vergoed  krijgen van de tegenpartij.
 

Bijzondere situatie:

De regels over vervangend vervoer handelen over de situatie dat de schaderegeling plaats vindt naar Nederlands recht. Gaat het om een ongeval in het buitenland, dan kunnen andere regels ( een andere Wet) van toepassing zijn.

Schade aan de auto

Wat te doen bij schade aan de auto? 

Als u een casco verzekering hebt gesloten kunt u in geval van schade aan uw auto of motor bij uw eigen verzekeraar of assurantie adviseur terecht voor het regelen van de schade. 

Wanneer u geen casco verzekering heeft, en iemand is aansprakelijk voor de schade aan uw auto, dan kunt u diens verzekeraar aansprakelijk stellen voor uw schade. 

U kunt een schade vaak telefonisch melden. Vervolgens zal u (een kopie van) het aanrijdingsformulier moeten insturen. 

Het is verstandig om eerst even bij een autoschade hersteller langs te gaan om een indicatie van het schadebedrag te vragen voordat u de schade met de verzekeraar gaat regelen. Een uitgebreid rapport is niet nodig. Met de informatie van de schadehersteller kunt u contact opnemen met uw verzekeraar of die van de tegenpartij. 

Op basis van de informatie over de schade zal de verzekeraar van de tegenpartij bepalen of er een schade expert ingeschakeld moet worden.

Indien men een expert inschakelt, adviseren wij u de expertise bij uw garage / het schade herstelbedrijf te laten plaatsvinden. Uw reparateur is deskundig en kan ( indien nodig) in discussie gaan met de expert over het juiste schadebedrag.

 Copyright © 2018. Hulp na Ongeval. | Ontwikkeling & Realisatie Media Vision Studios.
Hulp Na Ongeval Facebook
Hulp na Ongeval Twitter
Find us on Facebook