hulp na ongeval

Hulp bij re-integratie

Hulp bij Arbeidsongeschiktheid

In de situatie dat iemand arbeidsongeschikt is geraakt bieden wij Hulp bij Arbeidsongeschiktheid.

Menea beschikt over een landelijk netwerk van deskundigen en is één van de toonaangevende organisaties op het gebied van arbeid en re-integratie. De begeleiding bij arbeidsongeschiktheid richt zich op een zo snel en verantwoord mogelijke re-integratie.

Het uitgangspunt van de re-integratie is dat een medewerker (slachtoffer) zo snel als mogelijk weer aan de slag wil en kan. Er kunnen omstandigheden zijn die dit belemmeren. Mensen reageren immers verschillend op een situatie. In onze visie is actief met de arbeidsmarkt bezig zijn de beste manier om te ontdekken wat iemand wil en om afscheid te nemen van diens oude, vertrouwde situatie.

Er zijn situaties waarin dit voor een slachtoffer wellicht niet genoeg is. Voor hen kunnen wij dan doelgerichte extra instrumenten inzetten, zoals een programma “omgaan met veranderingen” of een loopbaanscan zodat er nog meer inzicht wordt verkregen in het zoekprofiel van de persoon.

Samen met Menea bieden wij objectieve begeleiding, waarbij het slachtoffer na het doorlopen van het traject alles aangereikt heeft gekregen om een nieuwe dienstbetrekking te vinden.


 Copyright © 2019. Hulp na Ongeval. | Ontwikkeling & Realisatie Media Vision Studios.
Hulp Na Ongeval Facebook
Hulp na Ongeval Twitter
Find us on Facebook