hulp en thuiszorg

Kanteling Wmo

Kanteling Wmo

Een Wmo voorziening vraag u aan bij het Wmo Loket van uw gemeente. De verandering in de Wmo brengt met zich mee dat iemand met een hulpvraag duidelijk zal moeten maken hoe zijn of haar leven eruit ziet en wat nodig is om volwaardig in de samenleving te staan.

De kanteling houdt in dat niet direct naar een voorziening wordt gekeken maar dat  samen met de gemeente wordt bekeken welke belemmeringen uit het dagelijkse leven gecompenseerd moeten worden. Het gewenste resultaat en de zelfredzaamheid van de inwoner in plaats van het automatisch verstrekken van individuele voorzieningen. 

Voorbeeld:

Een inwoner vraagt hulp bij het huishouden aan. Het resultaat is dan: 'een schoon en leefbaar huis'. De Wmo consulent bespreekt met de inwoner de mogelijkheden om dit te bereiken. Misschien zijn er andere oplossingen rond het netwerk van de inwoner te vinden die leiden tot een schoon en opgeruimd huis.

De huidige verordening maatschappelijke ondersteuning is vooral gericht op het verstrekken van voorzieningen. Een gekantelde manier van werken betekent een andere werkwijze van de gemeente en een andere manier van denken van de inwoner.

Gemeenten én inwoners kunnen niet meer terugvallen op de standaard voorzieningen maar gaan alle mogelijkheden verkennen om de hulpvraag op te lossen. Hierbij staan behoud van regie over het eigen leven en zelfredzaamheid voorop. Samen met de inwoner wordt vastgesteld wat het resultaat van de ondersteuning moet zijn en welke oplossingen daaraan bijdragen. Het gaat dan lang niet altijd om individuele voorzieningen, ook met algemeen aanbod kan het resultaat bereikt worden.

COLUMN hulpnaongeval

Deskundigen aan het woord       
Wilt u op de hoogte blijven wat onze specialisten van Hulpnaongeval.nl u te vertellen hebben ? klikt u dan op lees meer om de columns te lezen Lees meer...

PAGINA IN BEELD hulpnaongeval

Recht op Schadevergoeding?    
Wanneer iemand een fout maakt waardoor een ander schade lijdt, of iemand niet doet wat hij of zij wel zou hebben moeten doen om een... Lees meer...Copyright © 2018. Hulp na Ongeval. | Ontwikkeling & Realisatie Media Vision Studios.
Hulp Na Ongeval Facebook
Hulp na Ongeval Twitter
Find us on Facebook