Het Zorgkantoor

Het Zorgkantoor

Het Zorgkantoor is de instantie om de vraag naar zorg het aanbod van zorgverlening goed op elkaar af te stemmen.

In elke regio is een zorgverzekeraar aangewezen als zorgkantoor. U hoeft niet naar een kantoor van uw eigen zorgverzekeraar te gaan. U kunt terecht bij het zorgkantoor in uw regio. De adressen van de zorgkantoren vindt u hier.

Het Zorgkantoor regelt dat u het budget of de zorg krijgt die volgens de indicatie van CIZ noodzakelijk is.

Wanneer u zorg of een PGB aanvraagt dient u er rekening mee te houden dat u moet betalen voor de zorg die u krijgt. Het eigen risico.

Copyright © 2018. Hulp na Ongeval. | Ontwikkeling & Realisatie Media Vision Studios.
Hulp Na Ongeval Facebook
Hulp na Ongeval Twitter
Find us on Facebook