Thuiszorg aanvragen

Thuiszorg aanvragen

Indien er in een acute situatie zorg nodig is dan kan dat worden geregeld door uw huisarts of een thuiszorgorganisatie. Via onze helpdesk kunt u onze thuiszorgorganisatie bereiken. Bel 088 - 456 0123.

Wanneer er geen acute situatie is vraagt u zorg aan via het Centrum Indicatiestelling Zorg, het CIZ. Als u weet welke AWBZ zorg u nodig heeft kunt u dit direct via de site van CIZ aanvragen.


Persoonlijke verzorging: 

Hulp bij algemene dagelijkse handelingen zoals wassen, aan- en uitkleden, eten en drinken of naar bed gaan. 


Verpleging: 

Een gediplomeerd verpleegkundige komt langs voor bijvoorbeeld wondverzorging, het toedienen van medicijnen of het toedienen van een injectie

Als u niet weet of de zorg onder de AWBZ valt, of u wilt naast de zorg die onder de AWBZ valt ook hulp of zorg aanvragen die onder een andere regeling valt (bijvoorbeeld de Wmo) dan kunt alles tegelijk aanvragen via de site van de overheid  www.regelhulp.nl 


Wat gebeurt er na de aanvraag?

Een medewerker van CIZ, de indicatiesteller, zal naar aanleiding van uw aanvraag de situatie bij u thuis komen bespreken en beoordelen.

Als na de indicatie (het onderzoek) blijkt dat u recht heeft op zorg, dan krijgt u een indicatiebesluit. Dit besluit stuurt CIZ aan het Zorgkantoor.

Lees verder over het zorgkantoor

Copyright © 2018. Hulp na Ongeval. | Ontwikkeling & Realisatie Media Vision Studios.
Hulp Na Ongeval Facebook
Hulp na Ongeval Twitter
Find us on Facebook