Columns

Aansprakelijkheid bij gladde wegen

Bij een ongeval door gladheid is de beheerder van de weg (het Rijk, de Provincie of de  Gemeente) niet automatisch aansprakelijk. Daarvoor moet er sprake zijn van de situatie dat de wegbeheerder niet aan haar zorgplicht heeft voldaan. Dan  is aansprakelijkheid mogelijk.


Wat is een zorgplicht?

De zorgplicht betekent  dat een wegbeheerder zijn best moet doen om gladheid te bestrijden. Meestal wordt in een vaste volgorde gewerkt. De wegbeheerders hebben een Beleidsplan Gladheids bestrijding.  De belangrijkste wegen komen het eerste aan de beurt omdat daar het meeste verkeer rijdt. Doorgaande wegen, toegangswegen, busroutes, doorgaande fietsroutes, enz. 

Er blijven straten over waar helemaal niet wordt gestrooid. Het is simpelweg niet mogelijk  om overal te strooien. Daar moeten wij als weggebruiker rekening mee houden. 

Een zorgplicht is geen garantieplicht. Het kan altijd zijn dat bepaalde delen van de weg net niet gestrooid worden. Zo kunnen er gladde plekken op de weg blijven bestaan. Iedereen moet daar rekening mee houden en zijn rijstijl  aanpassen naar de omstandigheden. 

Gladheid door ijzel of sneeuw kan spontaan  en plaatselijk optreden. Ongevallen door ijzel of sneeuw leiden daarom niet snel  tot aansprakelijkheid van de wegbeheerder. 

Wegbeheerders moeten de weerberichten volgen. Als de wegbeheerder bij berichten over vorst of sneeuw te lang wacht met het bestrijden van de gladheid, kan dit veranderen. Dan schiet de wegbeheerder tekort in haar zorgplicht.

Lees hier meer over schadeclaims n.a.v. gladheid op de site van Rijkswaterstaat   


Het pad in de voortuin:

Vroeger was er de verplichting om de inrit en stoep sneeuwvrij te maken. De afgelopen jaren is die bepaling uit de meeste Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV’s) verdwenen. 

Elke gemeente heeft zijn eigen APV. Als u  wilt weten welke regels er bij u gelden, raadpleeg dan de website van uw gemeente. 

U kunt wel worden aangesproken als u verantwoordelijk bent voor een gevaarlijke situatie. Bijvoorbeeld wanneer u uw auto gaat wassen tijdens vorst, en het water de straat glad maakt.
   

Voorbeelden over aansprakelijkheid 

1. Onvoldoende maatregelen: 

Een vrouw ging  op een koude ochtend  in februari in alle vroegte op weg naar het metrostation. Onderweg was het niet glad. Toen zij op het perron aankwam gleed zij uit. Het perron was spekglad. Door de val raakte de vrouw ernstig gewond. Zij liep meerdere breuken op. 

De beheerder van het metrostation was er de avond tevoren op gewezen dat er  gladheid op de open perrons kon ontstaan. Ondanks dit bericht  had hij nagelaten maatregelen te treffen of reizigers te waarschuwen voor de gladheid. In deze situatie werd geoordeeld dat de beheerder van het perron aansprakelijk was voor de schade van het slachtoffer. 

2. Verkeersongeval: 

Bij aanrijdingen gelden de “normale”  verkeersregels ten aanzien van voorrang etc. Wie zijn auto niet onder controle kan houden als gevolg van gladheid zal aangesproken kunnen worden op vergoeding van de schade die hij/ zij daardoor veroorzaakt.  Een gladde weg  is geen situatie van overmacht. 


Schadevergoeding:

Het aantonen van aansprakelijkheid van de wegbeheerder is niet eenvoudig, maar bent u betrokken geraakt bij een verkeersongeval met een derde  dan  zijn er wellicht zijn er mogelijkheden uw schade te verhalen.  Neem gerust even contact met ons op. Wij helpen u graag.


Stichting hulp na ongeval 


hulpnaongeval @Nuon NUON, goed geregeld. Daar krijg ik energie van
hulpnaongeval @Nuon U kunt mij bellen via 06-53807476. Stopzetten contract per 1-9-2018 ivm einde huur en terugkeer naar eigen woning. Klantnr 24335642
hulpnaongeval @Nuon Fijn. Wat is het mailadres dan?
hulpnaongeval @Nuon Opzeggen ivm verlaten tijdelijke woning en terugkeren naar eigen woning
Copyright © 2018. Hulp na Ongeval. | Ontwikkeling & Realisatie Media Vision Studios.
Hulp Na Ongeval Facebook
Hulp na Ongeval Twitter
Find us on Facebook