Columns

Ongevallen door vermoeidheid

De rol van vermoeidheid bij bestuurders bij het ontstaan van verkeersongevallen. 

Op internet zijn diverse onderzoeken te vinden over de rol van vermoeidheid in relatie tot het ontstaan van ongevallen. Met het vooruitgaan van de klok wegens zomertijd en de vermoeide reacties hierop van de mensen in mijn omgeving heb ik er wat meer over gelezen. Ik deel het graag met u. 

Ongevallen door vermoeidheid zijn niet alleen het gevolg van te lang achtereen doorrijden: Ook slecht of te kort slapen, stress of tijd van de dag kunnen vermoeidheid veroorzaken. In 10 tot 15% van de ernstige verkeersongevallen sprake was van vermoeidheid van de bestuurder. 

Technische hulpmiddelen om ongevallen door vermoeidheid te voorkomen zijn  in ontwikkeling, maar nog niet gebruiksklaar. Streng toepassen (en handhaven) van de regels voor rij-en rusttijden in de transportbranche zijn de enige middelen om ongevallen door vermoeidheid tegen te gaan. Particuliere automobilisten kennen dit niet.


Lange tijd werd vermoeidheid in het verkeer vooral gekoppeld aan de tijd die men achter het stuur zit. We kennen allemaal de slogan 2 uur rijden, kwartiertje rust. Vermoeidheid kent veel meer oorzaken. Te weinig slaap, slechte kwaliteit slaap (bijvoorbeeld door slaapstoornissen of medicijngebruik) en tijd van de dag kunnen alle vermoeidheid veroorzaken. 

Dit betekent dat vermoeidheid achter het stuur niet alleen voorkomt in landen waar grote afstanden worden gereden, maar ook in kleine landen als Nederland. Bovendien is vermoeidheid zowel een probleem is voor beroepschauffeurs als voor de particuliere autobestuurder.

Bestuurders die vermoeid zijn hebben een grotere kans op een ongeval. Door de vermoeidheid neemt de rijvaardigheid af waardoor bestuurders minder goed koers houden en minder vloeiende stuurbewegingen maken. Ook is men minder goed in staat om alert te reageren op bijvoorbeeld snelheidsvermindering van voorliggers of informatie uit de omgeving. Daarnaast worden de stemming en de motivatie om veilig te blijven rijden minder: men raakt eerder geïrriteerd, is minder bereid om zich aan maximumsnelheden te houden of om voor een rood licht te stoppen.

700 tot 1000 ernstige ongevallen (mede) door vermoeidheid. Het exact vaststellen van de invloed van vermoeidheid bij het ontstaan van ongevallen is niet makkelijk  Dit komt omdat vermoeidheid vrijwel niet objectief is vast te stellen, zoals dan wel kan bij bijvoorbeeld alcoholgebruik. 

Uit verschillende buitenlandse informatiebronnen blijkt echter dat vermoeidheid in zo'n 10 tot 15% van de ernstige ongevallen (mede)oorzaak is. Als wordt aangenomen dat deze percentages voor de Nederlandse situatie niet veel anders zijn, betekent dit jaarlijks tussen de 700 en 1000 ernstige (auto)ongevallen. 

De zomertijd. Het gevoel van een uur eerder uit je bed. 700 tot 1000 ongevallen. En dan te bedenken dat zomertijd is ingevoerd vanuit de gedachte dat dit een besparing oplevert.

Mark Veenstra 


hulpnaongeval @Nuon NUON, goed geregeld. Daar krijg ik energie van
hulpnaongeval @Nuon U kunt mij bellen via 06-53807476. Stopzetten contract per 1-9-2018 ivm einde huur en terugkeer naar eigen woning. Klantnr 24335642
hulpnaongeval @Nuon Fijn. Wat is het mailadres dan?
hulpnaongeval @Nuon Opzeggen ivm verlaten tijdelijke woning en terugkeren naar eigen woning
Copyright © 2018. Hulp na Ongeval. | Ontwikkeling & Realisatie Media Vision Studios.
Hulp Na Ongeval Facebook
Hulp na Ongeval Twitter
Find us on Facebook