Columns

Aansprakelijkheid reisorganisator

Aansprakelijkheid van de reisorganisator

De wet en regelgeving ten aanzien van schadevergoeding verschilt per land. Indien u in het buitenland betrokken raakt bij een ongeval kan de schaderegeling daardoor een moeilijke zaak worden. Er is een uitzondering. Dit betreft de situatie van een ongeval dat plaatsvindt tijdens een via een reisorganisator georganiseerde reis.

Voorbeeld: twee reizigers boeken een reis naar Thailand. Tijdens een busreis in Thailand ontstaat een ongeval door een fout van de buschauffeur.  Beide reizigers raken gewond. In de Nederlandse Wet is bepaald dat indien een reis niet verloopt zoals men dat redelijkerwijs had mogen verwachten de reisorganisator op schadevergoeding kan worden aangesproken, tenzij de reisorganisator niet op de tekortkoming (de fout) kan worden aangesproken.

Omdat het ongeval was ontstaan als gevolg van een fout van de buschauffeur, en de reisorganisator verantwoordelijk was voor diens handelen konden de reizigers in deze situatie aanspraak maken op schadevergoeding via de Nederlandse reisorganisator.

De aansprakelijkheid van de reisorganisator is vastgelegd in wetboek  7, artikel 507 BW. Heeft u een vraag of wilt u informatie, raadpleeg dan een van onze juridische deelnemers of neem contact op met onze helpdesk.

 


hulpnaongeval @Nuon NUON, goed geregeld. Daar krijg ik energie van
hulpnaongeval @Nuon U kunt mij bellen via 06-53807476. Stopzetten contract per 1-9-2018 ivm einde huur en terugkeer naar eigen woning. Klantnr 24335642
hulpnaongeval @Nuon Fijn. Wat is het mailadres dan?
hulpnaongeval @Nuon Opzeggen ivm verlaten tijdelijke woning en terugkeren naar eigen woning
Copyright © 2018. Hulp na Ongeval. | Ontwikkeling & Realisatie Media Vision Studios.
Hulp Na Ongeval Facebook
Hulp na Ongeval Twitter
Find us on Facebook