Columns

Letsel door ongeval tijdens reis

Aansprakelijkheid van de reisorganisator / touroperator

Indien u betrokken raakt bij een ongeval tijdens een georganiseerde reis kan de touroperator / de organisator van de reis worden aangesproken op vergoeding van de schade (letselschade) die ontstaat.  In de Wet staat dit als volgt omschreven:

De aansprakelijkheid van de reisorganisator (wetboek  7, artikel 507 BW):

1. De reisorganisator is verplicht tot uitvoering van de reisovereenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de reisovereenkomst redelijkerwijs mocht hebben, is de reisorganisator verplicht de schade te vergoeden.

Voorbeeld: twee reizigers boeken een rondreis door Spanje en Portugal. Tijdens een busreis in Portugal ontstaat een ongeval door een fout van de buschauffeur.  Beide reizigers raken gewond. Omdat het ongeval was ontstaan als gevolg van een fout van de buschauffeur, en de reisorganisator verantwoordelijk was voor diens handelen konden de reizigers in deze situatie aanspraak maken op schadevergoeding via de Nederlandse reisorganisator.

Een touroperator / reis organisator heeft voorzieningen getroffen (aansprakelijkheidsverzekering) die bij een dergelijke situatie de financiële consequenties dragen. Op deze wijze is schadevergoeding voor slachtoffers tijdens een reis geregeld.

Na een ongeval in het buitenland kan de alarmcentrale van de reisverzekering of de helpdesk van de touroperator slachtoffers vaak ondersteunen bij de eerste opvang en hulp bieden bij de contacten de met artsen in het betreffende land. Men kan de repatriëring (de terugreis naar Nederland) voor de slachtoffers vaak goed verzorgen.

Voor de eerste kosten die ontstaan biedt de reisverzekering vaak dekking. Eenmaal thuis zal men zelf zaken moeten gaan organiseren en moet men zelf instanties benaderen om schade en kosten vergoed te krijgen. 

Door gebruik te maken van de mogelijkheid de letselschade / de kosten op de organisator van de (bus) reis te verhalen kan financieel nadeel voor het slachtoffer worden voorkomen. Het biedt de mogelijkheid om huishoudelijke hulp en andere ondersteuning in te zetten en de kosten hiervan bij de verantwoordelijke te leggen. 

Bent u betrokken geraakt bij een ongeval tijdens een reis? Neem dan even contact op met onze helpdesk via 088 - 456 0123.   

 


hulpnaongeval @Nuon NUON, goed geregeld. Daar krijg ik energie van
hulpnaongeval @Nuon U kunt mij bellen via 06-53807476. Stopzetten contract per 1-9-2018 ivm einde huur en terugkeer naar eigen woning. Klantnr 24335642
hulpnaongeval @Nuon Fijn. Wat is het mailadres dan?
hulpnaongeval @Nuon Opzeggen ivm verlaten tijdelijke woning en terugkeren naar eigen woning
Copyright © 2018. Hulp na Ongeval. | Ontwikkeling & Realisatie Media Vision Studios.
Hulp Na Ongeval Facebook
Hulp na Ongeval Twitter
Find us on Facebook