Columns

10 tips bij arbeidsongeschiktheid

Succes bij het beperken van arbeidsongeschiktheid kan vaak al behaald worden in de fase voorafgaand aan verzuim te weten de preventie ervan. Voorbeelden hiervan zijn:

 1. adequaat handelen bij frequent verzuim aangezien in 60% van deze situaties het leidt tot langdurig verzuim indien er niet wordt ingegrepen.
 2. alert zijn op signalen bij werknemers die de indruk geven dat er misschien iets aan de hand kan zijn. Veel verzuimmeldingen (60%) zijn niet werkgerelateerd, dus wellicht meedenken of aanbieden  van hulp om hier gezamenlijk een oplossing in te bewerkstelligen zodat verzuim kan worden voorkomen.

Als langdurig verzuim niet te voorkomen is dan is succes te behalen in de schadelastbeperking.

Een goed re-integratie- en gezondheidsmanagement is een voorwaarde om de verzuimschadelast te beperken.

Hierbij 10 praktische tips waarmee dit eenvoudig te realiseren is: 

 1. Voorkom UWV-sancties door te voldoen aan uw re-integratie-inspanning WVP
 2. Begin tijdig Re-integratie 1e of 2e spoor
 3. Zorg voor goede dossiervorming
 4. Zorg voor snelle werkhervatting van uw zieke werknemer
 5. Houd zelf ook contact met uw zieke werknemer
 6. Zorg voor een passend verzekeringspakket
 7. Maak optimaal gebruik van regelingen, zoals No-riskpolis, Premiekorting, voorzieningen
 8. Verzeker u van het feit dat preventie ook terugverdiend wordt
 9. Schroom niet om bezwaar aan te tekenen of een Second Opinion aan te vragen
 10. Overweeg herbeoordelingen WGA

Raadpleeg voor meer informatie onze website www.hulpbijarbeidsongeschiktheid.nl


hulpnaongeval @Nuon NUON, goed geregeld. Daar krijg ik energie van
hulpnaongeval @Nuon U kunt mij bellen via 06-53807476. Stopzetten contract per 1-9-2018 ivm einde huur en terugkeer naar eigen woning. Klantnr 24335642
hulpnaongeval @Nuon Fijn. Wat is het mailadres dan?
hulpnaongeval @Nuon Opzeggen ivm verlaten tijdelijke woning en terugkeren naar eigen woning
Copyright © 2018. Hulp na Ongeval. | Ontwikkeling & Realisatie Media Vision Studios.
Hulp Na Ongeval Facebook
Hulp na Ongeval Twitter
Find us on Facebook