Columns

Meer duidelijkheid bij keuze zorgverzekering

Zorgverzekeraars willen hun verzekerden op een heldere en gelijke manier informeren over de belangrijkste voorwaarden van de basiszorgverzekering. Daarom introduceren zij vanaf dit najaar de zorgverzekeringskaart bij elke basiszorgverzekering voor 2017. Met deze ontwikkeling sluiten de zorgverzekeraars aan bij de ontwikkeling van de Verzekeringskaart voor schade- en levensverzekeraars door het Verbond van Verzekeraars.
 
Op de zorgverzekeringskaart is onder andere informatie te vinden over de basisverzekering in het algemeen, het eigen risico en zorgadvies en –bemiddeling. Op die manier helpt de kaart verzekerden om helder en eenvoudig inzicht te krijgen in de polisvoorwaarden als zij zorg nodig hebben. De kaart moet helpen bij het makkelijker vinden van een basisverzekering.
 
De indeling van de rubrieken en vormgeving zal gelijk zijn voor alle basisverzekeringen die volgend jaar verkrijgbaar zijn. Daarbij wordt gebruik gemaakt van gestandaardiseerde teksten. Zorgverzekeraars stellen de zorgverzekeringskaart uiterlijk 19 november 2016 beschikbaar.


hulpnaongeval @Nuon NUON, goed geregeld. Daar krijg ik energie van
hulpnaongeval @Nuon U kunt mij bellen via 06-53807476. Stopzetten contract per 1-9-2018 ivm einde huur en terugkeer naar eigen woning. Klantnr 24335642
hulpnaongeval @Nuon Fijn. Wat is het mailadres dan?
hulpnaongeval @Nuon Opzeggen ivm verlaten tijdelijke woning en terugkeren naar eigen woning
Copyright © 2018. Hulp na Ongeval. | Ontwikkeling & Realisatie Media Vision Studios.
Hulp Na Ongeval Facebook
Hulp na Ongeval Twitter
Find us on Facebook