Columns

Wmo convenant 2017: wel eigen bijdrage WMO

Gemeenten hebben een regresrecht (verhaalsrecht) als het gaat om kosten voor voorzieningen die vanuit de Wmo aan mensen worden verstrekt. Het regresrecht stelt gemeenten in staat de kosten voor Wmo-voorzieningen te verhalen op een aansprakelijke derde (wettelijke aansprakelijkheid) in het geval van een ongeval dat tot de beperkingen heeft geleid. De claim wordt dan in behandeling genomen door een aansprakelijkheidsverzekeraar.

De VNG en het Verbond van Verzekeraars hadden voor 2015 en 2016 een overeenkomst afgesloten waarmee de verzekeraars het regresrecht afkochten. Het Wmo convenant. Voor het jaar 2017 is een nieuwe overeenkomst afgesloten. Deelnemende gemeenten krijgen via de VNG een bedrag uitgekeerd waarmee zij de voorzieningen voor regres-cliënten kunnen betalen.

Belangrijke wijziging

De overeenkomst is op een belangrijk onderdeel gewijzigd: gemeenten mogen vanaf medio februari 2017 wel een eigen bijdrage vragen voor een voorziening voor een regres-cliënt. Het ministerie van VWS wees erop dat de bepaling waarin stond dat de eigen bijdragen voor regres-cliënten is afgekocht en de gemeente geen eigen bijdrage meer mag vragen, in strijd is met het Besluit maatschappelijke ondersteuning artikel 3.8 lid 2.

In de loop van dit jaar onderhandelen de VNG en het Verbond van Verzekeraars over de overeenkomst voor 2018 en daarna.

 Vindt direct hulp in uw woonplaats


Live Chat
hulpnaongeval Er wordt hard gewerkt aan onze vernieuwde website... https://t.co/35deS0aiRQ
hulpnaongeval Letselschade na een ongeval? Gratis hulp voor slachtoffers via https://t.co/35deS0aiRQ
aug 30replyretweet
hulpnaongeval Zware onweersbuien verwacht donderdagnacht, hinder ochtendspits https://t.co/Ztnwc15wsY
hulpnaongeval EU wil voor 2030 helft minder zwaargewonden in verkeer https://t.co/S4BwxuHmc1
hulpnaongeval Gewonden bij ongeluk met bus Nederlandse scholieren Frankrijk https://t.co/qHHBLlzm3q
Copyright © 2017. Hulp na Ongeval. | Ontwikkeling & Realisatie Media Vision Studios.
Hulp Na Ongeval Facebook
Hulp na Ongeval Twitter