Stappenplan verzuimbegeleiding

Stappenplan verzuimbegeleiding

Stap 1: Ziekmelden:

Een zieke werknemer moet binnen een week na de ziekmelding bij de arbodienst of bedrijfsarts worden aangemeld.
Tip voor werkgevers: heeft u een ziekteverzuimverzekering, volgt u dan de voorschriften op van uw verzekeraar.

Zowel de werkgever als de arbodienst, of de bedrijfsarts, moeten minimaal eens in de zes weken contact hebben met de zieke werknemer.  De mogelijkheden om weer aan het werk te gaan kunnen dan worden besproken.


Stap 2: Opstellen probleemanalyse:

Een werkgever moet voor een arbeidsongeschikt geraakte werknemer eerst de mogelijkheden binnen het eigen bedrijf benutten. Lukt dat niet, dan moet geprobeerd worden of re-integratie bij een andere organisatie mogelijk is. Hierbij kan een re-integratiebedrijf worden ingeschakeld.

Bij het opstellen van een plan van aanpak moet iemand benoemd worden tot casemanager. De casemanager moet de uitvoering van het plan van aanpak begeleiden. U kunt zelf uw eigen casemanager zijn. Bedenk daarbij dat u zich wellicht beter op uw herstel kunt richting. U kunt bijvoorbeeld ook iemand van de arbodienst of een re-integratiebedrijf vragen de casemanager te zijn.

Tip voor werkgevers: Het is verstandig in het re-integratiedossier alles vast te leggen wat er wordt afgesproken en wat er wordt gedaan. Als een medewerker uiteindelijk niet aan werk kan worden geholpen zal UWV de re-integratie inspanningen toetsen.

Het is voor een werkgever verstandig met enige regelmaat te beoordelen of bijsturing van het plan nodig is. Geef uw werknemer en de arbodienst of bedrijfsarts, altijd een afschrift van het plan van aanpak en van de eventuele bijstellingen.


Stap 3: Melden bij UWV:

Wanneer u na 13 weken nog niet hersteld bent moet uw werkgever uw ziekteverzuim melden bij UWV (het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen) Dat hoeft een werkgever niet wanneer men een “eigenrisicodrager” is. Dan hoeft dat pas bij ziekteverzuim langer dan acht maanden.


Stap 4: Evalueren:

Bij langdurige arbeidsongeschiktheid moeten werkgever en werknemer  na een jaar samen bespreken hoe de re-integratie het eerste  jaar is verlopen.
De bedoeling van de evaluatie is dat werkgever en werknemer samen afspraken maken over welk re-integratieresultaat in het tweede ziektejaar  behaald  kan worden en hoe u dat gaat doen.

Stap 5: Re-integratieverslag maken:

Wanneer u na twintig maanden nog niet aan de slag bent moet u samen met uw werkgever een re-integratieverslag maken. Een goed bijgehouden re-integratiedossier kan dan erg handig zijn. In het re-integratieverslag moet komen te staan wat er concreet aan de re-integratie is gedaan, wat er is bereikt en wat u daarvan vindt.


Stap 6: Wat als re-integratie niet lukt:

De situatie kan zich natuurlijk voordoen dat u, met wat extra tijd, alsnog weer aan het werk kunt. Soms vraagt het herstellen van een letsel of ziekte nu eenmaal wat meer tijd.
Wanneer u en uw werkgever verwachten dat u op redelijk korte termijn weer aan de slag kunt dan kunt u samen met uw werkgever aan het UWV vragen de keuring uit te stellen.

Wanneer er uitstel wordt gevraagd dient de werkgever (een deel van) het loon door te betalen.

Wilt u meer informatie over  de stappen in verzuimbegeleiding en concrete ondersteuning daarbij? Ga naar www.wvp-trace.nl

 

COLUMN hulpnaongeval

Deskundigen aan het woord       
Wilt u op de hoogte blijven wat onze specialisten van Hulpnaongeval.nl u te vertellen hebben ? klikt u dan op lees meer om de columns te lezen Lees meer...

PAGINA IN BEELD hulpnaongeval

Recht op Schadevergoeding?    
Wanneer iemand een fout maakt waardoor een ander schade lijdt, of iemand niet doet wat hij of zij wel zou hebben moeten doen om een... Lees meer...Copyright © 2019. Hulp na Ongeval. | Ontwikkeling & Realisatie Media Vision Studios.
Hulp Na Ongeval Facebook
Hulp na Ongeval Twitter
Find us on Facebook