Skip links

Loonbetaling bij ziekte

Wanneer u als gevolg van ziekte (letsel opgelopen door een ongeval) niet in staat bent uw werk te doen heeft u volgens de Wet bij ziekte recht op 70% loondoorbetaling na 2 wachtdagen.

Werkgevers moeten hun werknemers krachtens de Wet bij ziekte twee jaar lang 70% van het laatste loon doorbetalen. Voor het eerste ziektejaar zijn werkgevers wettelijk verplicht minimaal het minimumloon door te betalen. In het tweede ziektejaar geldt die verplichte aanvulling van het loon niet.

In de praktijk zien we dat in de cao of arbeidsovereenkomst “bovenwettelijke” aanvullingen zijn overeengekomen. De wachtdagen worden toch betaald, de 70% wordt gedurende een periode nog aangevuld. Vaak wordt het loon gedurende het eerste ziektejaar 100% doorbetaald.

Het minimumpercentage van 70% geldt alleen wanneer uw loon niet hoger is dan het maximum dagloon. Indien u een loon op of rond het niveau van het wettelijk minimumloon ontvangt, moet de omvang van het ziekengeld tijdens de eerste 52 weken zodanig zijn dat u loon niet onder het voor u geldende wettelijk minimumloon zakt. Wanneer u het wettelijk minimumloon verdient, heeft u bij ziekte altijd recht op 100% loondoorbetaling.

De minimumloongarantie geldt niet tijdens het tweede ziektejaar. Wanneer uw loon tijdens het tweede ziektejaar onder het minimumloonniveau terecht komt, kunt u een beroep doen op een aanvulling uit de Toeslagenwet. U moet dan wel aan de voorwaarden van die wet voldoet.

Bel mij terug

Contact

Hulp na Ongeval
postbus 175
6860 AD Oosterbeek

Bezoekersadres
Stationsweg 46,
6861 EJ Oosterbeek

Telefoonnummer:
088 – 456 0123

Waar kunnen wij u mee helpen?

Neem contact met ons op!

Favicon Hulp na Òngeval

Bel ons voor hulp

Contact opnemen

Hulp na Ongeval gebruikt cookies voor een complete ervaring,