Hulp na Ongeval - Postbus 175 - 6860 AD Oosterbeek - Bel: 088 – 456 0123

Het doel van de Participatiewet is om zoveel mogelijk mensen die in staat zijn te werken (arbeidsvermogen hebben) aan werk te helpen en bijstand te verlenen aan mensen die niet (meer) in staat zijn om zelf volledig in hun levensonderhoud te voorzien.

De Participatiewet is er voor iedereen die functioneel kan werken, maar het op de vrije arbeidsmarkt zonder enige hulp/ ondersteuning niet redt.

Uw gemeente is uitvoerder van de Participatiewet. De hulp/ ondersteuning die geboden kan worden is bijvoorbeeld:

Loonkostensubsidie voor werkgevers: Dit kan worden aangeboden voor mensen die niet 100 procent van het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. De subsidie is dan een compensatie voor de werkgever die iemand met een lagere productiviteit een baan aanbiedt.

Proefplaatsing:  Met een proefplaatsing gaat u een paar maanden bij een werkgever aan de slag met behoud van uw uitkering. De werkgever hoeft dan geen loon te betalen. De proefplaatsing vervangt de proeftijd aan het begin van een dienstverband.

Beschut werk:  Wanneer iemand een zodanige lichamelijke, verstandelijke of geestelijke beperking heeft dat zeer intensieve begeleiding op, en een grote aanpassing van de werkplek nodig zijn is een “gewone” baan eigenlijk niet mogelijk. Dan bestaat de mogelijkheid iemand in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden te laten werken. Vaak gebeurt dit bij een sociaal werkbedrijf.

Sluiten