Hulp na Ongeval - Postbus 175 - 6860 AD Oosterbeek - Bel: 088 – 456 0123

U kunt in aanmerking komen voor een uitkering vanuit de Wajong wanneer u voor uw 18e of tijdens uw studie een ziekte of handicap heeft gekregen. Er moet dan sprake zijn van de situatie dat u duurzaam geen arbeidsvermogen heeft. Dit betekent dat het moet gaan om een dusdanige beperking dat u nooit meer kunt werken.

Het recht op een Wajong-uitkering gaat in vanaf uw 18e verjaardag. Dit is anders wanneer er sprake is van de situatie waarin u tijdens uw opleiding een ziekte of handicap kreeg. Dan kan het recht op de Wajong uitkering ingaan vanaf 1 jaar nadat u een ziekte of handicap kreeg.

Wanneer u op jonge leeftijd een ziekte of handicap kreeg, maar u nog wel mogelijkheden heeft om te werken dan heeft u geen recht op Wajong, maar mogelijk wel recht op bijstand (Uitkering Participatiewet).

Sluiten