Skip links

Wajong uitkering

U kunt in aanmerking komen voor een uitkering vanuit de Wajong wanneer u voor uw 18e of tijdens uw studie een ziekte of handicap heeft gekregen. Er moet dan sprake zijn van de situatie dat u duurzaam geen arbeidsvermogen heeft. Dit betekent dat het moet gaan om een dusdanige beperking dat u nooit meer kunt werken.

Het recht op een Wajong-uitkering gaat in vanaf uw 18e verjaardag. Dit is anders wanneer er sprake is van de situatie waarin u tijdens uw opleiding een ziekte of handicap kreeg. Dan kan het recht op de Wajong uitkering ingaan vanaf 1 jaar nadat u een ziekte of handicap kreeg.

Wanneer u op jonge leeftijd een ziekte of handicap kreeg, maar u nog wel mogelijkheden heeft om te werken dan heeft u geen recht op Wajong, maar mogelijk wel recht op bijstand (Uitkering Participatiewet).

Bel mij terug

Contact

Hulp na Ongeval
postbus 175
6860 AD Oosterbeek

Bezoekersadres
Stationsweg 46,
6861 EJ Oosterbeek

Telefoonnummer:
088 – 456 0123

Waar kunnen wij u mee helpen?

Neem contact met ons op!

Favicon Hulp na Òngeval

Bel ons voor hulp

Contact opnemen

Hulp na Ongeval gebruikt cookies voor een complete ervaring,