Skip links

Ziektewet

Wanneer u als gevolg van ziekte of gebrek (maar ook vanwege zwangerschap of bevalling) niet in staat bent uw werk te doen en u geen recht heeft op doorbetaling van uw loon, kunt u onder bepaalde voorwaarden gedurende maximaal 104 weken recht hebben op een uitkering krachtens de Ziektewet.

In sommige situaties geldt dat een uitkering pas na twee wachtdagen wordt verstrekt. Dit komt met name voor bij oproepkrachten, thuiswerkers en uitzendkrachten.

De Ziektewetuitkering duurt maximaal 104 weken. Indien u aan het eind van deze periode nog steeds uw werk niet kunt hervatten kan de uitkering niet worden verlengd.

Voor mensen die na 1 januari 2013 ziek worden en op het moment van de ziekmelding geen werkgever hebben is er na een jaar een keuring. Dit wordt de Eerstejaars Ziektewetbeoordeling genoemd.

Bij de Ziektewet werd beoordeeld of iemand zijn of haar eigen werk kon doen. In de nieuwe situatie wordt na een jaar beoordeeld of iemand meer dan 65% kan verdienen van het loon dat een gezonde persoon met een vergelijkbare opleiding of ervaring kan verdienen. Er wordt dus niet langer gekeken naar het werk dat iemand deed op het moment dat hij/ zij arbeidsongeschikt raakte.

Indien bij de Eerstejaars Ziektewetbeoordeling wordt geoordeeld dat u meer dan 65% kunt verdienen dan stopt de Ziektewetuitkering. U kunt dan een WW- of bijstandsuitkering aanvragen en u moet op zoek naar werk.

Als u na een ziekmelding uw werk heeft hervat, en u binnen 4 weken weer arbeidsongeschikt (ziek) raakt dan worden die periodes aan elkaar gekoppeld voor het bepalen van de termijn van 4 weken. Zwangerschap en bevalling telt niet mee.

De hoogte van de uitkering is meestal 70% van het dagloon. Er is een grens gesteld aan de hoogt van het uit te keren dagloon. Het dagloon wordt berekend over het loon dat iemand in het jaar voorafgaand aan de arbeidsongeschiktheid heeft verdiend.

Bel mij terug

Contact

Hulp na Ongeval
postbus 175
6860 AD Oosterbeek

Bezoekersadres
Stationsweg 46,
6861 EJ Oosterbeek

Telefoonnummer:
088 – 456 0123

Waar kunnen wij u mee helpen?

Neem contact met ons op!

Favicon Hulp na Òngeval

Bel ons voor hulp

Contact opnemen

Hulp na Ongeval gebruikt cookies voor een complete ervaring,
× Schademelden via WhatsApp