Skip links

De eigen bijdrage WMO

Voor de hulp vanuit de Wmo moet u een eigen bijdrage betalen. Ook wanneer u een PGB heeft kan er een eigen bijdrage moeten worden betaald.

De eigen bijdrage die u moet betalen voor gebruik van voor maatwerkvoorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning is voor iedereen gelijk. Het bedrag is per 1 januari 2019 gesteld op € 17,50 per vier weken, ongeacht het inkomen of de draagkracht.

Voor algemene voorzieningen mag de gemeente een andere bijdrage vragen. Bij het aanvragen van ondersteuning via de Wmo wordt de eigen bijdrage dan berekend aan de hand van:

  • Het inkomen van u en uw partner
  • Het vermogen van u en uw partner
  • De hoeveelheid en soort voorzieningen die worden verstrekt
  • Uw leeftijd (leeftijd van de aanvrager)

Bel mij terug

Contact

Hulp na Ongeval
postbus 175
6860 AD Oosterbeek

Bezoekersadres
Stationsweg 46,
6861 EJ Oosterbeek

Telefoonnummer:
088 – 456 0123

Waar kunnen wij u mee helpen?

Neem contact met ons op!

Favicon Hulp na Òngeval

Bel ons voor hulp

Contact opnemen

Hulp na Ongeval gebruikt cookies voor een complete ervaring,