Hulp na Ongeval - Postbus 175 - 6860 AD Oosterbeek - Bel: 088 – 456 0123

Voor de hulp vanuit de Wmo moet u een eigen bijdrage betalen. Ook wanneer u een PGB heeft kan er een eigen bijdrage moeten worden betaald.

De eigen bijdrage die u moet betalen voor gebruik van voor maatwerkvoorzieningen uit de Wet maatschappelijke ondersteuning is voor iedereen gelijk. Het bedrag is per 1 januari 2019 gesteld op € 17,50 per vier weken, ongeacht het inkomen of de draagkracht.

Voor algemene voorzieningen mag de gemeente een andere bijdrage vragen. Bij het aanvragen van ondersteuning via de Wmo wordt de eigen bijdrage dan berekend aan de hand van:

  • Het inkomen van u en uw partner
  • Het vermogen van u en uw partner
  • De hoeveelheid en soort voorzieningen die worden verstrekt
  • Uw leeftijd (leeftijd van de aanvrager)
Sluiten