Hulp na Ongeval - Postbus 175 - 6860 AD Oosterbeek - Bel: 088 – 456 0123

Bij de invoering van de Wmo 2015 per 1 januari 2015 is een ‘regresrecht’ ingevoerd. Dit regresrecht houdt in dat de gemeente die als gevolg van een onrechtmatige daad van een derde op grond van de Wmo zorg en ondersteuning verleent aan een inwoner van die gemeente, de met die zorg en ondersteuning gemoeide kosten kan verhalen op de veroorzaker van die schade..

Het Verbond van Verzekeraars heeft met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) overeenstemming bereikt over een convenant inzake het regresrecht. 

Hier vindt u het volledige document betreffende het Wmo convenant

 

 

Sluiten