Skip links

Wmo convenant

Bij de invoering van de Wmo 2015 per 1 januari 2015 is een ‘regresrecht’ ingevoerd. Dit regresrecht houdt in dat de gemeente die als gevolg van een onrechtmatige daad van een derde op grond van de Wmo zorg en ondersteuning verleent aan een inwoner van die gemeente, de met die zorg en ondersteuning gemoeide kosten kan verhalen op de veroorzaker van die schade..

Het Verbond van Verzekeraars heeft met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) overeenstemming bereikt over een convenant inzake het regresrecht. 

Hier vindt u het volledige document betreffende het Wmo convenant

 

 

Bel mij terug

Contact

Hulp na Ongeval
postbus 175
6860 AD Oosterbeek

Bezoekersadres
Stationsweg 46,
6861 EJ Oosterbeek

Telefoonnummer:
088 – 456 0123

Waar kunnen wij u mee helpen?

Neem contact met ons op!

Favicon Hulp na Òngeval

Bel ons voor hulp

Contact opnemen

Hulp na Ongeval gebruikt cookies voor een complete ervaring,
× Schademelden via WhatsApp