Skip links

Het Zorgkantoor

Het Zorgkantoor is de instantie om de vraag naar zorg het aanbod van zorgverlening goed op elkaar af te stemmen.

In elke regio is een zorgverzekeraar aangewezen als zorgkantoor. U hoeft niet naar een kantoor van uw eigen zorgverzekeraar te gaan. U kunt terecht bij het zorgkantoor in uw regio. De adressen van de zorgkantoren vindt u hier.

Het Zorgkantoor regelt dat u het budget of de zorg krijgt die volgens de indicatie van CIZ noodzakelijk is.

Wanneer u zorg of een PGB aanvraagt dient u er rekening mee te houden dat u moet betalen voor de zorg die u krijgt. Het eigen risico.

Bel mij terug

Contact

Hulp na Ongeval
postbus 175
6860 AD Oosterbeek

Bezoekersadres
Stationsweg 46,
6861 EJ Oosterbeek

Telefoonnummer:
088 – 456 0123

Waar kunnen wij u mee helpen?

Neem contact met ons op!

Favicon Hulp na Òngeval

Bel ons voor hulp

Contact opnemen

Hulp na Ongeval gebruikt cookies voor een complete ervaring,