Skip links

Wet langdurige zorg (Wlz)

De Wet langdurige zorg is van toepassing voor een specifieke doelgroep. Wanneer u niet aan de criteria voor de Wlz voldoet zal u zich voor hulp, zorg en/of ondersteuning bij uw zorgverzekeraar en/ of het Wmo loket van uw gemeente moeten melden.

De doelgroep voor de Wlz betreft volwassenen*  die 24-uurs zorg nodig hebben of mensen die permanent toezicht nodig hebben. De Wlz ziet feitelijk toe op zorg  (hulp en verpleging) en voorzieningen voor mensen die vanwege hun gezondheid of beperking niet alleen gelaten kunnen worden.

*Meervoudig complex gehandicapte kinderen(kinderen met een grote diversiteit aan ziektebeelden en (aangeboren) aandoeningen en/of beperkingen) in de leeftijdscategorie van 5 t/m 18 jaar vallen ook onder de Wlz.

Doelgroep langdurige zorg:
• Kwetsbare ouderen
• Mensen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking
• Mensen met een psychische stoornis

Het maakt voor het van toepassing zijn van de Wlz niet uit of iemand thuis wordt verzorgd of in een instelling verblijft. De Wlz biedt recht op zorg in een instelling of thuis. De Wlz kent de keuzemogelijkheid tussen een Persoonsgebonden Budget en Zorg in natura.

Bel mij terug

Contact

Hulp na Ongeval
postbus 175
6860 AD Oosterbeek

Bezoekersadres
Stationsweg 46,
6861 EJ Oosterbeek

Telefoonnummer:
088 – 456 0123

Waar kunnen wij u mee helpen?

Neem contact met ons op!

Favicon Hulp na Òngeval

Bel ons voor hulp

Contact opnemen

Hulp na Ongeval gebruikt cookies voor een complete ervaring,