Skip links

Zorg aanvragen

Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) toetst of u voor de Wlz in aanmerking komt.

In een persoonlijk gesprek met de patiënt (diens vertegenwoordiger) zal  een indicatiesteller van CIZ de noodzaak tot 24-uurs zorg dan wel permanent toezicht beoordelen. Aan de hand van de intake kan een zorgprofiel worden toegekend. Dit profiel is bepalend voor de zorg (hulp in natura) of het budget dat men vervolgens via het Zorgkantoor kan verkrijgen.

Op basis van het zorgprofiel moeten concrete afspraken gemaakt worden met een zorgaanbieder over de zorg. Dit moet worden vastgelegd in het zorgplan. Daarin wordt vastgelegd wat de doelen van de zorgverlening zijn, wie de zorg verleent en hoe de afstemming verloopt.

Het PGB wordt door de sociale verzekeringsbank beheert. Aan de hand van facturen kan men het budget besteden. Dit geldt ook voor de situatie dat men door mantelzorgers wordt verzorgd.

Bel mij terug

Contact

Hulp na Ongeval
postbus 175
6860 AD Oosterbeek

Bezoekersadres
Stationsweg 46,
6861 EJ Oosterbeek

Telefoonnummer:
088 – 456 0123

Waar kunnen wij u mee helpen?

Neem contact met ons op!

Favicon Hulp na Òngeval

Bel ons voor hulp

Contact opnemen

Hulp na Ongeval gebruikt cookies voor een complete ervaring,