Hulp na Ongeval - Postbus 175 - 6860 AD Oosterbeek - Bel: 088 – 456 0123

Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) toetst of u voor de Wlz in aanmerking komt.

In een persoonlijk gesprek met de patiënt (diens vertegenwoordiger) zal  een indicatiesteller van CIZ de noodzaak tot 24-uurs zorg dan wel permanent toezicht beoordelen. Aan de hand van de intake kan een zorgprofiel worden toegekend. Dit profiel is bepalend voor de zorg (hulp in natura) of het budget dat men vervolgens via het Zorgkantoor kan verkrijgen.

Op basis van het zorgprofiel moeten concrete afspraken gemaakt worden met een zorgaanbieder over de zorg. Dit moet worden vastgelegd in het zorgplan. Daarin wordt vastgelegd wat de doelen van de zorgverlening zijn, wie de zorg verleent en hoe de afstemming verloopt.

Het PGB wordt door de sociale verzekeringsbank beheert. Aan de hand van facturen kan men het budget besteden. Dit geldt ook voor de situatie dat men door mantelzorgers wordt verzorgd.

Sluiten