Skip links

De Huisarts

Bij de medische hulpverlening is de huisarts meestal degene die de patiënt het eerst ziet. De huisarts biedt hulp bij verschillende lichamelijke of geestelijke klachten. Iedere inwoner van Nederland wordt geacht een eigen huisarts te hebben.

De hulp die geboden wordt is heel breed. Het doen van onderzoek, het stellen van een diagnose, het regelen van een doorverwijzing naar een specialist of therapeut maar ook ondersteuning geven aan iemand die het thuis moeilijk heeft.

Veel mensen hebben een vertrouwensband met hun huisarts. De huisarts beheert het medisch dossier van de patient. Er wordt bijgehouden wat er aan de hand is en welke behandeling is voorgeschreven.

De huisarts kan voor veel ziekten, aandoeningen en letsels een behandeling instellen op basis van resultaten uit wetenschappelijk onderzoek. De huisarts staat aan het begin van de medische hulpverlening, maar begeleid ook bij het vervolg. Het kan zinvol zijn om na verloop van tijd de situatie weer even met uw huisarts te bespreken. Verloopt het herstel zoals het hoort? Is het zinvol een therapie voort te zetten? Vraag uw huisarts wat de eventuele volgende stappen kunnen zijn.

De huisarts is ook een vraagbaak voor zijn patient. Vraag uw huisarts gerust om uitleg over uw situatie.

Wanneer u bij een ongeval gewond raakt of een spierblessure oploopt, is het verstandig uw huisarts over de behandeling van het letsel te raadplegen. Juridisch gezien kan de “registratie” bij de huisarts  soms ook belangrijk zijn.  Bijvoorbeeld wanneer het ontstaan van letsel aangetoond moet worden.

Kleine blessures kunnen grote gevolgen hebben als zij niet op de juiste wijze worden behandeld of u er niet op een goede manier mee om gaat. Het zou een gemiste kans zijn als u niet even naar de huisarts gaat en u daardoor veel langer met pijn of angst rond loopt dan nodig is.

Is de huisarts altijd bereikbaar?

Houdt er rekening mee dat uw huisarts niet altijd bereikbaar is. Sommige patiënten kunnen niet naar de praktijk komen. De huisarts zal hen dan thuis moeten bezoeken. Als er niemand op de praktijk van de huisarts aanwezig is om u te woord te staan, dan krijgt u waarschijnlijk wel via het antwoordapparaat informatie over de tijden waarop u bij uw huisarts terecht kunt.

Bel mij terug

Contact

Hulp na Ongeval
postbus 175
6860 AD Oosterbeek

Bezoekersadres
Stationsweg 46,
6861 EJ Oosterbeek

Telefoonnummer:
088 – 456 0123

Waar kunnen wij u mee helpen?

Neem contact met ons op!

Favicon Hulp na Òngeval

Bel ons voor hulp

Contact opnemen

Hulp na Ongeval gebruikt cookies voor een complete ervaring,
× Schademelden via WhatsApp