Skip links

EMDR Therapie

EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing.

Een ongeval, een mishandeling of het verlies van een dierbare kan een schokkende ervaring zijn. Vaak kunnen slachtoffers met enige steun een traumatische ervaring gelukkig goed verwerken. Een deel blijft angstig of krijgt jaren later last van deze ervaring(en).

Als gevolg van onverwerkte emoties kunnen lichamelijke en psychische klachten ontstaan. Slapeloosheid, angsten, depressieve gevoelens en herbeleving (herinnering). Indien sprake is van deze klachten kan men meestal spreken van een posttraumatische stressstoornis. (PTSS)

De klachten bij PTSS zijn vaak zo ernstig dat het slachtoffer niet meer in staat is “normaal” te functioneren.De verwerking van een traumatische ervaring kan in bepaalde gevallen worden geboden in de vorm van Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR).

EMDR mag alleen door goed opgeleide therapeuten gegeven worden. Naast de reguliere opleiding bestaat er inmiddels een complementaire opleiding voor professioneel geschoolden met minimaal HBO-voorkennis, een verplichte voorkennis psychopathologie en daarbij werkzaam zijn binnen de voorwaarden van de samenwerkende EMDR Therapeuten Nederland die onder toezicht staan van onafhankelijke accreditatie, certificatie en een klacht en tucht commissie bieden.

Door gebruik te maken van de zoekmachine op onze website kunt u in contact komen met de in uw regio werkzame therapeut van de Samenwerkende EMDR therapeuten Nederland. Het Bijscholing instituut voor Therapeuten faciliteert de opleiding EMDR.

Bel mij terug

Contact

Hulp na Ongeval
postbus 175
6860 AD Oosterbeek

Bezoekersadres
Stationsweg 46,
6861 EJ Oosterbeek

Telefoonnummer:
088 – 456 0123

Waar kunnen wij u mee helpen?

Neem contact met ons op!

Favicon Hulp na Òngeval

Bel ons voor hulp

Contact opnemen

Hulp na Ongeval gebruikt cookies voor een complete ervaring,
× Schademelden via WhatsApp