Skip links

Ziekenhuis

Er zijn verschillende soorten ziekenhuizen. Het algemeen ziekenhuis, het Universitair Medisch Centrum en het specialistisch ziekenhuis.

Het algemeen ziekenhuis

In een algemeen ziekenhuis vindt u de meest voorkomende specialisten. U kunt er terecht voor onderzoek, behandeling en verpleging. In een algemeen ziekenhuis worden ook artsen opgeleid.

Het Universitair Medisch Centrum

Een Universitair Medisch Centrum (UMC) is een ziekenhuis dat verbonden is aan een universiteit. U kunt er, net als in een algemeen ziekenhuis, terecht voor onderzoek, zorg en behandeling. Bij een UMC doet men wetenschappelijk onderzoek, worden nieuwe behandelmethoden ontwikkeld en volgen artsen hun opleiding.

Het specialistisch ziekenhuis

Een specialistisch ziekenhuis (ook wel categoraal ziekenhuis genoemd) is een centrum dat zich richt op een specifieke doelgroep. Bijvoorbeeld een revalidatiecentrum.

Als patiënt in het ziekenhuis verblijven:

Een ziekenhuis kan een indrukwekkende omgeving zijn. De artsen en verpleegkundigen van het ziekenhuis helpen u graag aan een antwoord op uw vragen. Houdt u er wel even rekening mee dat de arts of het verplegend personeel niet altijd direct tijd heeft om uw vragen te beantwoorden. Meld de verpleegkundige dat u met vragen zit zodat er tijd voor u kan worden ingepland. Zet uw vragen op papier of laat ze even voor u opschrijven zodat u het niet vergeten bent als het moment daar is om vragen te stellen.

Wanneer u letsel heeft opgelopen en in het ziekenhuis moet worden opgenomen is het begrijpelijk dat u zich zorgen maakt.  U mag daarom gerust (via de verpleegkundige) om hulp of advies van een arts vragen. Wanneer u als patiënt in het ziekenhuis verblijft heeft u zelfs het recht om ingelicht te worden over uw situatie en hetgeen gedurende de ziekenhuisopname zal worden gedaan. Aarzel niet iets zo nodig meerdere keren te vragen of te laten uitleggen. U bent niet lastig als u uw situatie volledig wilt begrijpen.


Omgaan met emoties tijdens de ziekenhuisopname.

Wanneer u angstig of verdrietig bent of wanneer u minder goed nieuws te verwerken heeft gekregen kunt u psychologische bijstand krijgen. U kan dan een beroep doen op een maatschappelijk werker of een psycholoog die verbonden is aan het ziekenhuis.

Het maatschappelijk werk in het ziekenhuis verleent niet alleen hulp aan het slachtoffer, maar ook aan de partner en gezinsleden. Het maatschappelijk werk helpt bij sociale, emotionele en/of praktische problemen die na een ongeval kunnen ontstaan.

Het medisch maatschappelijk werk in het ziekenhuis kan bijvoorbeeld behulpzaam zijn bij het aanvragen van hulpmiddelen, huishoudelijke hulp en/ of verpleging aan huis na de ziekenhuisopname, maar kan ook behulpzaam zijn bij regelen van de vervolgopname in een verpleeginstelling of revalidatiecentrum.


Hoelang duurt een ziekenhuisopname?

De duur van een opname in een ziekenhuis is geheel afhankelijk van de aard en de ernst van de ziekte, aandoening of het opgelopen letsel en het herstel. De artsen bepalen het moment waarop het voor de patiënt verantwoord is het ziekenhuis te verlaten.


Handige tips bij ziekenhuisopname van een kind of partner:

Bij een opname in het ziekenhuis kunnen meestal 2 personen uit de naaste familiekring als contactpersoon worden aangewezen. Dit zijn meestal de partner of de ouders. Zij kunnen (telefonisch) door het verplegend personeel over de toestand van de patiënt op de hoogte worden gehouden.

Als iemand in het ziekenhuis moet worden verpleegd kunnen familie en vrienden natuurlijk ook bezorgd zijn. De kans bestaat dat u als partner of ouders van een slachtoffer veel telefoontjes krijgt. Die aandacht kan een steun zijn, maar alle drukte kan ook teveel voor u worden.

Als de aandacht u teveel wordt kan het handig zijn een contactpersoon te benoemen om het contact met de familie en vrienden te onderhouden. U hoeft dan maar een persoon op de hoogte te houden die verder alle familieleden op de hoogte brengt. Dat geeft u dan misschien een beetje rust.

Bel mij terug

Contact

Hulp na Ongeval
postbus 175
6860 AD Oosterbeek

Bezoekersadres
Stationsweg 46,
6861 EJ Oosterbeek

Telefoonnummer:
088 – 456 0123

Waar kunnen wij u mee helpen?

Neem contact met ons op!

Favicon Hulp na Òngeval

Bel ons voor hulp

Contact opnemen

Hulp na Ongeval gebruikt cookies voor een complete ervaring,
× Schademelden via WhatsApp