Skip links

Woonvoorziening

Wat is een woonvoorziening?

Een woonvoorziening is een voorziening die gebruikt kan worden om de hoofdwoning leefbaar(der) te maken.

Een woonvoorziening kan bijvoorbeeld verstrekt worden als de keuken aangepast moet worden (aanrecht, gootsteen). Een woonvoorziening kan ook verstrekt worden als hulpmiddelen nodig zijn voor toiletgebruik of wanneer er hulpmiddelen ten behoeve van het wassen (douchestoel) nodig zijn. Een woonvoorziening kan ook verstrekt worden om grotere bouwkundige veranderingen mogelijk te maken, zoals het aanbrengen van een traplift.

De aanvraag voor een woonvoorziening moet worden ingediend bij het Wmo-loket van de gemeente.

Bij bepaalde woonvoorzieningen kan de gemeente aangeven dat men eerst advies wil  inwinnen over de woonvoorziening bij een deskundig adviseur voordat men een beslissing neemt.

Let op! Wanneer een woning moet worden aangepast en u daarvoor een middels een woonvoorziening een bijdrage in de kosten wilt vragen aan de gemeente, dient u voordat de aanpassingen worden gerealiseerd een aanvraag voor een woonvoorziening bij de gemeente te hebben ingediend en goedkeuring van de gemeente te hebben gekregen.

De gemeente kan bepaalde voorwaarden aan het verstrekken van een woonvoorziening stellen. Er kan ook een eigen bijdrage voor de woonvoorziening in rekening worden gebracht. Er zijn gemeenten die voor een woonvoorziening “slechts” een renteloze lening verstrekken. Dan moet u de aanpassing dan geheel zelf betalen.

Bel mij terug

Contact

Hulp na Ongeval
postbus 175
6860 AD Oosterbeek

Bezoekersadres
Stationsweg 46,
6861 EJ Oosterbeek

Telefoonnummer:
088 – 456 0123

Waar kunnen wij u mee helpen?

Neem contact met ons op!

Favicon Hulp na Òngeval

Bel ons voor hulp

Contact opnemen

Hulp na Ongeval gebruikt cookies voor een complete ervaring,
× Schademelden via WhatsApp