Hulp na Ongeval - Postbus 175 - 6860 AD Oosterbeek - Bel: 088 – 456 0123
Uitgelicht
Over Ons

Door een ongeval in het verkeer, op het werk, het gedrag van een dier of een gevaarlijke situatie kunt u gewond raken. Als gevolg van het opgelopen letsel kunt u dan genoodzaakt zijn kosten te maken. Bijvoorbeeld geneeskundig kosten of kosten voor het inschakelen van (huishoudelijke) hulp. Als gevolg van arbeidsongeschiktheid kan het inkomen achteruit gaan.

Naast de financiële consequenties kan een ongeval ook veel verdriet, pijn en ongemak tot gevolg hebben.

De kosten, de achteruitgang in inkomen en carrière mogelijkheden, het moeten inschakelen van hulp en de emotionele schade die als gevolg van een ongeval onstaat noemen we letselschade.

Veenstra Letselschade is actief op het gebied van het aansprakelijkheidsrecht en begeleid slachtoffers van een ongeval en nabestaanden bij de regeling van letselschade en schade als gevolg van overlijden.

Onze begeleiding is erop gericht een slachtoffer zo veel mogelijk te ondersteunen en te begeleiden. Als slachtoffer moet u zich immers volledig kunnen richten op uw herstel of de rouw en niet bezig zijn met administratieve en juridische zaken.

Als deelnemer aan het hulp na ongeval netwerk bieden wij hulp bij letselschade. Onze dienstverlening kenmerkt zich door:

– persoonlijk contact met het slachtoffer;
– één vaste contactpersoon;
– het realiseren van de benodigde hulp en zorg;
– begeleiding bij re-integratie.

Er wordt direct van begin af aan een multidisciplinaire begeleiding geboden door een team dat bestaat uit de letselschadespecialist en een medisch adviseur. Er is nauwe samenwerking met arbeidsdeskundigen.

Onze begeleiding is gericht op het verhalen van de schade en het weer zelfstandig functioneren in de maatschappij en de terugkeer in het werk.

Wanneer u door een ongeval letsel oploopt dan kunt u dit het best zo snel mogelijk bij ons melden. U krijgt dan een deskundig advies over hetgeen in uw situatie mogelijk is.

Specialisme:
– Begeleiding bij schaderegeling (letselschade)
– Toedrachtsonderzoek
– Beoordelen van aansprakelijkheid
– Beoordelen juridische causaliteit.
– Loonschade (ondersteuning voor werkgevers)
– Regres
– Second opinion

Wat kost onze hulp? 

In de wet is bepaald dat een aansprakelijke verzekeraar de redelijke kosten van de door een belangenbehartiger verrichtte werkzaamheden moet vergoeden.

Wanneer iemand voor uw schade aansprakelijk is moet onze declaratie dus op grond van de wet volledig door de aansprakelijke partij of diens verzekeraar worden betaald. Onze dienstverlening kost u dan feitelijk niets.

Wij begrijpen goed dat u niet geconfronteerd wilt worden met een rekening voor juridische bijstand. Wij beoordelen daarom vooraf vrijblijvend of wij in uw situatie onze kosten volledig bij de aansprakelijke partij in rekening kunnen brengen. Deze beoordeling kost u niets.


Categorieën
Arbeidsongeschikt | Hulp Thuis | Medisch | Schade
Waardering
2.78
Reviews
Duidelijk
5.0
·
Dhr. Veenstra heeft mij in het kader van een secondopinion ondersteund in een letselschade zaak. De communicatie is persoonlijk, doelgericht en vooral duidelijk en helder. Als ik eerder van […]
Fantastisch werk geleverd
5.0
·
Mark en zijn team hebben fantastisch werk geleverd! ik kan niet gelukkiger ermee zijn!
Wat een expertise heeft Mark Veenstra
5.0
·
Ik kan iedereen adviseren na een ongeval om Mark Veenstra direct in te schakelen. Hij heeft een ongekende expertise op alle vlakken. Het was ons niet gelukt om zover te komen zonder zijn […]
Sluiten