Skip links

Letselschade Advocaat

Zoekt u een letselschadeadvocaat of een expert in Letselschade?

De Letselschade advocaat en de Register Expert Personenschade zijn juridische professionals die gespecialiseerd zijn in het vertegenwoordigen van slachtoffers met letselschade als gevolg van een ongeval.

Of het nu gaat om verkeersongevallen, arbeidsongevallen, medische fouten of andere situaties waarin letsel is veroorzaakt door de nalatigheid of schuld van een ander, de Letselschade advocaat of Register Expert Personenschade kan ingeschakeld worden om de belangen van het slachtoffer te behartigen.

Laten wij nu uw letselschade claimen!

Onze letselschade experts nemen tussen 08:00 en 18:00 uur binnen een uur contact met u op.

vrijblijvend advies

Wat doet de Letselschade advocaat ?

Een letselschadeadvocaat is een in letselschade gespecialiseerde advocaat die zich richt op het vertegenwoordigen van slachtoffers.

De taak van een letselschadeadvocaat is om het slachtoffer juridisch advies en gerechtelijke bijstand te verlenen bij het indienen van claims en het nastreven van compensatie voor de geleden schade.

De letselschade advocaat vertegenwoordigt de belangen van het slachtoffer in juridische procedures, zoals het voeren van rechtszaken.

De Letselschadeadvocaat heeft een grondige kennis van het recht met betrekking tot persoonlijk letsel en is bekend met de procedures voor het verkrijgen van compensatie van letselschade. Letselschade advocaat (LSA) is een titel die beschermd is.

Wat doet de Register Expert Personenschade?

Een Register Expert Personenschade is een in letselschade gespecialiseerde professional die zich bezighoud met het beoordelen en vaststellen van de aansprakelijkheid en de schade in letselschadezaken.

Een belangrijk verschil met de letselschade advocaat is dat de expert geen rechtszaken doet. De Register Expert Personenschade verzorgd voor het slachtoffer de schaderegeling buiten de rechtbank.

De taken van een Register Expert Personenschade die als belangenbehartiger optreed zijn onder meer het verzorgen van de juridische en medische onderbouwing van de claim. De expert richt zich op het vaststellen van de ernst van het letsel en de gevolgen daarvan voor het slachtoffer.

De Register Expert Personenschade is de specialist die de toedracht van het ongeval onderzoekt, de schuldvraag (de aansprakelijkheid) beoordeeld, het bewijs verzameld om aan te tonen dat het letsel een gevolg is van het ongeval, zorgt voor onderbouwing van de schade én adviseert bij het bepalen van de hoogte van de schadevergoeding voor het slachtoffer.

Bij een verkeersongeval is het vanwege de verkeersregels meestal niet zo moeilijk om het recht op schadevergoeding vast te stellen en letselschade te kunnen claimen. Wie zich niet aan de verkeersregels houdt zal aansprakelijk gesteld kunnen worden als daardoor letsel ontstaat.

De aansprakelijkheid voor een verkeersongeval moet worden bewezen. Het komt voor dat er na een verkeersongeval discussie is over de aansprakelijkheid. Dan kan een letselschadeadvocaat worden ingeschakeld.

Het laten ontstaan van een gevaarzettende situatie kan aansprakelijkheid tot gevolg hebben als er letselschade ontstaat als gevolg van die situatie. Bij letselschade moet beoordeeld worden hoe gevaarlijk de situatie onder de gegeven omstandigheden was en hoe groot of hoe klein de kans was dat door de situatie letselschade zou kunnen ontstaan.

Of er in een situatie gesteld kan worden dat er sprake is van onzorgvuldigheid en daardoor aansprakelijkheid van de persoon of instantie die erbij betrokken is moet steeds van geval tot geval bekeken worden. Als er geen schaderegeling tot stand kan komen vanwege een discussie over de aansprakelijkheid kan een letselschadeadvocaat worden ingeschakeld.

De Hoge Raad heeft in het zogenaamde Kelderluik Arrest (NJ 1966, 136) aangegeven dat bij de beantwoording van de vraag of er sprake is van gevaarzettende situatie de beoordeling van de aansprakelijkheid moet plaatsvinden aan de hand van de onderstaande criteria: 

 • de mate van waarschijnlijkheid waarmee de niet-inachtneming van de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid verwacht kan worden;
 • de kans dat daaruit ongevallen ontstaan;
 • de ernst van de gevolgen daarvan;
 • de bezwaarlijkheid van de te nemen maatregelen.

Of er in een situatie gesteld kan worden dat er sprake is van onzorgvuldigheid en daardoor aansprakelijkheid van de persoon of instantie die erbij betrokken is moet steeds van geval tot geval bekeken worden.

Heeft u letsel opgelopen door een situatie die u niet had verwacht? Wij beoordelen graag voor u of er juridische gronden zijn op basis waarvan schadevergoeding kan worden geclaimd.

Een opstal is een bouwwerk. Iets dat door de mens geplaatst is. Een gebouw, de bijbehorende schuur en schuttingen. Ook een weg, een pad of een stoep valt onder het begrip opstal. Er is sprake van een gebrekkig opstal als het onder de gegeven omstandigheden niet voldoet aan wat je ervan had mogen verwachten en het opstal daardoor een risico vormt op het ontstaan van letselschade.

Bij discussie over de aansprakelijkheid voor schade door een gebrekkig opstal kan een letselschadeadvocaat worden ingeschakeld. Ook al staat vast dat het gebouw gebrekkig is, dan nog zal aangetoond moeten worden dat de schade alleen is veroorzaakt door het gebrek.

Om te beoordelen of de arts al dan niet medisch verwijtbaar heeft gehandeld, is het soms nodig een medisch haalbaarheidsonderzoek te doen. Hierbij wordt door een medicus onderzocht wat er gebeurd is. Als u een laag inkomen heeft, dan geeft de Raad voor Rechtsbijstand subsidie voor het laten uitvoeren van dit onderzoek. Een letselschadeadvocaat kan u hierbij adviseren.

Letselschade advocaat inschakelen door Hulp na Ongeval

Als het niet mogelijk is om met een verzekeraar tot een goede schaderegeling te komen kunnen wij voor u een letselschade advocaat bij de zaak betrekken. De letselschade advocaat zal u vertegenwoordigen in een gerechtelijke procedure. Dit omvat het voorbereiden van de zaak, het indienen van gerechtelijke documenten, het voeren van verweer en het pleiten voor uw belangen bij de rechter.

Letselschade advocaten

Waarom Hulp na Ongeval kiezen bij letselschade?

Wij doen wat onze naam al belooft: we helpen u nadat u een ongeval is overkomen. Hoewel wij vinden dat het normaal is valt Hulp na Ongeval op door:

 1. betrokkenheid (geen secretaresse, maar direct contact met de expert)
 2. snelheid (u hoort dezelfde dag nog van ons)
 3. bereikbaarheid (u belt ons gewoon mobiel)
 4. ervaring (maar we zijn niet té oud voor whatsapp)
 5. resultaat (we knokken voor uw belang)
 6. transparantie (u leest álles mee en wordt overal in betrokken)
 7. zeer uitgebreide dienstverlening (een groot netwerk van deskundigen).

Dit leest u ook terug in de reviews van onze cliënten. Geen mooie praatjes, maar actie. We komen bij u langs, zijn rechtstreeks bereikbaar, verstaan ons vak, behalen optimale resultaten en we communiceren op de door u gewenste wijze. En dat doen we uitmuntend. Voor elk vorm van schade is er een specialist in huis. Wij bieden u de specifieke hulp die nodig is om te komen tot de beste schadevergoeding met of zonder letselschade advocaat.

0 +
Jaar Ervaring!
500 0 +
Zaken Afgerond!
10 0 %
Succes en Resultaat!
,5
Klanttevredenheid

Onze Letselschade Experts bij Hulp na Ongeval

Mark Veenstra

Ik ben Mark Veenstra, Letselschade Specialist. In 2010 heb ik Hulp na Ongeval opgericht. Mijn visie is herstelgericht schaderegelen (revalidatie en re-integratie) en 100% schadevergoeding. Als Register Expert Personenschade ben ik gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht, schaderegeling bij letselschade voor slachtoffers en rechtshulp voor nabestaanden.

Sander Brand

Ik ben Sander Brand, Letselschade Specialist bij Hulp na Ongeval . Wij staan voor de belangen van het slachtoffer. Dienstverlening die zich kenmerkt door kennis, kwaliteit en uitmuntende communicatie. Door mijn achtergrond en jarenlange werkervaring kunnen en zullen wij voor ieder slachtoffer het verschil maken.

5/5

Referenties van onze klanten met Letselschade

Hier vind u enkele referenties van Hulp na Ongeval  Lees hier de beoordelingen van (oud) cliënten.

Veel gestelde vragen over de Letselschade Advocaat

Een letselschadeadvocaat wordt bij de schaderegeling betrokken wanneer gerechtelijke stappen noodzakelijk zijn. Dat is in ongeveer 2 procent van de zaken nodig. In 98 procent van de gevallen is geen letselschade advocaat nodig en wordt een minnelijke schikking bereikt met de tegenpartij door de Register Expert Personenschade. Dat verkort de duur van uw zaak.

Een letselschade advocaat vertegenwoordigt slachtoffers met letselschade en ondersteunt hen bij het verkrijgen van compensatie voor diverse schadeposten, zoals medische kosten, inkomensverlies en immateriële schade.

Hulp na Ongeval heeft goede contacten met zeer ervaren en deskundig letselschade advocaten.

Een letselschade advocaat werkt tegen een uurtarief.

Het inschakelen van een letselschade advocaat voor een procedure kan duur zijn. Het is verstandig om vooraf goed te overleggen en informatie in te winnen bij uw letselschade advocaat over de kosten die voor uw rekening kunnen komen. Zorg ervoor dat u duidelijke afspraken maakt over de kosten en laat expliciet vastleggen wat er gebeurt als de letselschade advocaat er niet in slaagt de zaak succesvol af te ronden.

Vraag om een gratis kennismakingsgesprek! Dit biedt de gelegenheid om kennis te maken en belangrijke punten te bespreken. Controleer of de letselschadeadvocaat behoort tot de orde van advocaten. Vraag aan de letselschade advocaat duidelijkheid over de te verwachten kosten en bespreek met de letselschadeadvocaat wat zijn de gevolgen als een zaak niet wordt gewonnen.

De duur van een letselschadezaak varieert afhankelijk van factoren zoals de complexiteit van de zaak, de bereidheid van de verzekeringsmaatschappij om te onderhandelen en de mogelijkheid van gerechtelijke procedures door de letselschade advocaat. Het kan maanden tot jaren duren voordat een zaak wordt afgerond.

Als u een letselschade advocaat nodig heeft, kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Een van de letselschade advocaten van het advocatenkantoor waarmee wij een goede samenwerking hebben zal dan een afspraak maken om uw zaak te bespreken. De letselschade advocaten zijn aangesloten bij LSA, de specialistenvereniging voor letselschade advocaten. Van de LSA mogen alleen ervaren en deskundige letselschade advocaten lid zijn.

Een letselschade advocaat bepaalt de waarde van een zaak door verschillende factoren te evalueren, waaronder de ernst van het letsel, medische kosten, inkomensverlies, toekomstige schade en andere relevante omstandigheden.

Als de tegenpartij geen aansprakelijkheid erkent, hoewel dat wel zou moeten, kan een  letselschadeadvocaat worden ingeschakeld om de zaak voor de rechter te brengen.

Ja, veel letselschadezaken worden buiten de rechtszaal afgehandeld door middel van onderhandelingen tussen de Register Expert Personenschade en de verzekeringsmaatschappij van de tegenpartij.

Als u niet tevreden bent met de voorgestelde schikking, kan uw letselschade advocaat u adviseren over verdere opties, zoals voortzetting van onderhandelingen of het aanhangig maken van de zaak bij de rechter.

Zelfs als het ongeval gedeeltelijk uw eigen schuld was, kunt u nog steeds een letselschadeclaim indienen. De mate van eigen schuld kan echter van invloed zijn op de uiteindelijke schadevergoeding die u ontvangt. De letselschade advocaat zal u adviseren over de mogelijkheden.

Tijdens een eerste consult zal de letselschade advocaat uw zaak beoordelen, u adviseren over uw rechten en opties, en u informeren over het proces van het indienen van een letselschadeclaim.

Ja, het verstrekken van medische documentatie aan uw letselschade advocaat is essentieel voor het onderbouwen van uw zaak en het vaststellen van de omvang van uw letsel en schade.

Als de tegenpartij geen verzekering heeft, kan uw letselschadeadvocaat u adviseren over alternatieve manieren om compensatie te verkrijgen, zoals het indienen van een claim bij een overheidsfonds of het aanspreken van andere verantwoordelijke partijen.

Nu direct uw letselschade claimen!

Bel ons voor hulp

Contact opnemen

Favicon Hulp na Òngeval
Hulp na Ongeval gebruikt cookies voor een complete ervaring,
× Schademelden via WhatsApp