Skip links

Hulp na Ongeval. Informatie & Dienstverlening.

Wanneer iemand betrokken raakt bij een ongeval kan dat de dagelijkse gang van zaken abrupt ontregelen. In zo’n situatie hebben het slachtoffer en diens naasten vaak behoefte aan informatie en ondersteuning (een dienstverlener). Dan komt er rust en kan men zich richten op de revalidatie en re-integratie. Wij bieden die hulp na een ongeval!

Hulp na Ongeval

De rechtshulp die onder de naam Hulp na Ongeval bij letselschade wordt geboden richt zich op (juridische) ondersteuning, het realiseren van de benodigde hulp en zorg en het bieden van begeleiding bij revalidatie en re-integratie.

Met Hulp na Ongeval bieden wij hulp, zorg en ondersteuning. Door onze samenwerking met diverse specialisten zijn wij in staat  krachtig voor slachtoffers op te treden. 

De voor de cliënt noodzakelijke hulp is altijd maatwerk. Wij bieden en regelen de hulp die nodig is en past bij de persoonlijke situatie van de cliënt. Hulp die bijdraagt aan zelfredzaamheid en herstel. 

Mark Veenstra

Mark Veenstra

Inmiddels ben ik ruim 29 jaar als letselschadespecialist werkzaam. In 2010 heb ik Hulp na Ongeval opgericht. Herstelgericht schaderegelen.  Als Register Expert Personenschade ben ik gespecialiseerd in schaderegeling bij letselschade voor slachtoffers en nabestaanden, aansprakelijkheidsvraagstukken, toedracht onderzoek en meer. Met Hulp na Ongeval bieden wij een serviceproduct dat zich richt op juridische ondersteuning en het realiseren van de benodigde hulp-, zorg en ondersteuning na een ongeval. Hulp na Ongeval heeft samenwerking met diverse specialisten.  Zo kunnen wij hulp bieden in iedere situatie en de cliënt helpen met dat wat nodig is.

Ik heb een inschrijving als Register Expert Personenschade in het Register van het NIVRE. Dit staat voor Nederlands Instituut van Register Experts. Tevens ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging NIS, het Nederlands Instituut van Schaderegelaars.

Als kwaliteitsdienstverlener bij letselschade heeft Hulp na Ongeval een inschrijving in Nationaal Keurmerk Letselschade. 

Bel mij terug

Contact

Hulp na Ongeval
postbus 175
6860 AD Oosterbeek

Bezoekersadres
Stationsweg 46,
6861 EJ Oosterbeek

Telefoonnummer:
088 – 456 0123

Waar kunnen wij u mee helpen?

Neem contact met ons op!

Favicon Hulp na Òngeval

Bel ons voor hulp

Contact opnemen

Hulp na Ongeval gebruikt cookies voor een complete ervaring,