Skip links

Stappenplan EHBO: van veilige situatie tot echt eerste hulp verlenen.

1- Zorg voor veiligheid

Veiligheid boven alles! De eerste taak is er voor te zorgen dat de situatie veilig wordt en er niet nog meer slachtoffers vallen. Kijk goed uit als u wilt helpen na een verkeersongeval. Zolang het verkeer rijdt is dat levensgevaarlijk.

– Draag een veiligheidshesje.
– Zet iemand op de uitkijk die u kan waarschuwen voor naderend verkeer.
– Plaats een gevarendriehoek.
– Ga niet zomaar ergens op af. Probeer er eerst achter te komen wat er is gebeurd.
(instorting? gas? ontploffingsgevaar? electriciteit? etc).
– Verplaats een slachtoffer niet, hooguit indien er sprake is van acuut gevaar, bijvoorbeeld brand,
instorting, verdrinking, etc. Doe dat alleen als het echt niet anders kan. Door een slachtoffer te
verplaatsen, kan zijn toestand namelijk verslechteren.

2- Beoordeel de toestand van het slachtoffer

Het is belangrijk te controleren of het slachtoffer bij kennis is en normaal adem haalt. Zo nee, dan kan er sprake zijn van een levensbedreigende situatie. Ook hevige bloedingen, brandwonden of pijn op de borstkast kunnen levensbedreigend zijn. Het slachtoffer heeft dan onmiddellijk hulp nodig.

3- Alarmeer de hulpdiensten

– In het grootste deel van Europa is 112 het alarmnummer, ook voor mobiele telefoons (GSM).
Het nummer is in de Benelux zelfs te bellen met GSM’s zonder geldig abonnement.
– Als u ziet dat de situatie ernstig is bel dan 112 en doe rustig uw verhaal.
– Vertel waar u bent, hoeveel slachtoffers er zijn en hoe ze er aan toe zijn.
– Beantwoord de vragen van degene die u aan de telefoon krijgt en volg diens instructies op.
– Hang de telefoon pas op als dit door de medewerker van 112 aangegeven wordt.

4- Verleen Eerste Hulp

Verleen Eerste Hulp voor zover u dat kunt.  Misschien zijn er mensen in de buurt met een EHBO diploma. Vraag hen dan te helpen.
Probeer een slachtoffer in ieder geval steun te geven tot de hulpdienst er is. Vraag het slachtoffer regelmatig hoe het gaat. Probeer hem of haar gerust te stellen en kalm te houden.

Lees meer over EHBO, het herkennen van letsels en hulp verlenen

Bel mij terug

Contact

Hulp na Ongeval
postbus 175
6860 AD Oosterbeek

Bezoekersadres
Stationsweg 46,
6861 EJ Oosterbeek

Telefoonnummer:
088 – 456 0123

Waar kunnen wij u mee helpen?

Neem contact met ons op!

Favicon Hulp na Òngeval

Bel ons voor hulp

Contact opnemen

Hulp na Ongeval gebruikt cookies voor een complete ervaring,
× Schademelden via WhatsApp