Skip links

Arbeidsongeschikt

In de Wet Verbetering Poortwachter is bepaald dat bij ziekteverzuim direct vanaf de 1e ziektedag actieve begeleiding aan de zieke werknemer moet worden geboden. De maatregelen hebben een snelle terugkeer in het arbeidsproces als doel

De Wet schrijft tijdsgebonden acties voor die door de werkgever in samenwerking met de werknemer moeten worden uitgevoerd. Indien de verzuimbegeleiding naar de mening van het UWV onvoldoende wordt verzorgd, kan zij sancties opleggen.

In de rubriek arbeidsongeschiktheid vindt u informatie over de zaken die geregeld moeten worden, uitkeringen en re-integratiebegeleiding. Informatie voor zowel werkgevers als werknemers.

Bel mij terug

Contact

Hulp na Ongeval
postbus 175
6860 AD Oosterbeek

Bezoekersadres
Stationsweg 46,
6861 EJ Oosterbeek

Telefoonnummer:
088 – 456 0123

Waar kunnen wij u mee helpen?

Neem contact met ons op!

Favicon Hulp na Òngeval

Bel ons voor hulp

Contact opnemen

Hulp na Ongeval gebruikt cookies voor een complete ervaring,
× Schademelden via WhatsApp