Hulp na Ongeval - Postbus 175 - 6860 AD Oosterbeek - Bel: 088 – 456 0123

In de Wet Verbetering Poortwachter is bepaald dat bij ziekteverzuim direct vanaf de 1e ziektedag actieve begeleiding aan de zieke werknemer moet worden geboden. De maatregelen hebben een snelle terugkeer in het arbeidsproces als doel

De Wet schrijft tijdsgebonden acties voor die door de werkgever in samenwerking met de werknemer moeten worden uitgevoerd. Indien de verzuimbegeleiding naar de mening van het UWV onvoldoende wordt verzorgd, kan zij sancties opleggen.

In de rubriek arbeidsongeschiktheid vindt u informatie over de zaken die geregeld moeten worden, uitkeringen en re-integratiebegeleiding. Informatie voor zowel werkgevers als werknemers.

Sluiten