Hulp na Ongeval - Postbus 175 - 6860 AD Oosterbeek - Bel: 088 – 456 0123

Wanneer een letsel ingrijpende gevolgen heeft kan een jobcoach u ondersteuning bieden op de werkplek. Begeleiding die erop is gericht weer zoveel mogelijk taken zelfstandig uit te voeren.

Een jobcoach is iemand die op professionele basis hulp en ondersteuning biedt aan mensen met een arbeidsbeperking. Coaching die is gericht op het vinden en behouden van een baan op de reguliere arbeidsmarkt.

De jobcoach kan helpen bij het leren benutten van mogelijkheden, het optimaliseren van de zelfstandigheid in het verrichten van arbeid, het aanleren van handelingen en coachen bij het ontwikkelen van kennis en vaardigheden.

Sluiten