Hulp na Ongeval - Postbus 175 - 6860 AD Oosterbeek - Bel: 088 – 456 0123

Hulp na Ongeval. Informatie & Dienstverlening.

Wanneer iemand betrokken raakt bij een ongeval kan dat de dagelijkse gang van zaken abrupt ontregelen. In zo’n situatie hebben het slachtoffer en diens naasten vaak behoefte aan informatie en ondersteuning (een dienstverlener). Dan komt er rust en kan men zich richten op de revalidatie en re-integratie. Wij bieden die hulp na een ongeval!

Hulp na Ongeval

De rechtshulp die onder de naam Hulp na Ongeval bij letselschade wordt geboden richt zich op (juridische) ondersteuning, het realiseren van de benodigde hulp en zorg en het bieden van begeleiding bij revalidatie en re-integratie.

Met Hulp na Ongeval bieden wij expertise en advocatuur. Een strategische samenwerking die ons in staat stelt krachtig voor slachtoffers op te treden. Hulp na Ongeval wordt geboden door Veenstra Letselschade en De Schiffart advocatuur. 

De voor de cliënt noodzakelijke hulp is altijd maatwerk. Wij bieden en regelen de hulp die nodig is en past bij de persoonlijke situatie van de client. Hulp die bijdraagt aan zelfredzaamheid en herstel. 

Hulp in de Buurt

De gevolgen van een ongeval of ziekte kunnen ingrijpend zijn. Het is fijn om dan snel en eenvoudig de juiste hulp te kunnen vinden.  “Als ik dat toch eens eerder had geweten“.

Met Hulp in de Buurt bieden wij een platform aan organisaties (groot en klein) die specifieke informatie aanbieden of concreet kunnen helpen.  Met Hulp in de Buurt streven wij naar een platform waar mensen snel en gemakkelijk hulp kunnen vinden en verkrijgen. Na een ongeluk, bij ziekte of een andere situatie.

Missie en visie:

Missie: Het via een platform op objectieve wijze aanbieden van informatie aan slachtoffers over het totaal van de op slachtoffers gerichte producten en diensten, en daarbij het vanuit het aan het platform verbonden netwerk aanbieden van producten en dienstverlening.

Mission statement: Hulp in de Buurt informeert en maakt dienstverlening bereikbaar.  

Visie:  Hulp in de Buurt als hét platform dat zich richt op het verstrekken van een volledig aanbod van informatie en professionele dienstverlening aan slachtoffers van een ongeval, zieken en mensen met een beperking.

Inmiddels ben ik ruim 28 jaar als letselschadespecialist werkzaam. In 2010 heb ik Hulp na Ongeval opgericht. Herstelgericht schaderegelen.  Als expert ben ik gespecialiseerd in schaderegeling bij letselschade voor slachtoffers en nabestaanden, aansprakelijkheidsvraagstukken, toedrachtsonderzoek en meer. Met Hulp na Ongeval bieden wij een serviceproduct dat zich richt op juridische ondersteuning en het realiseren van de benodigde hulp-, zorg en ondersteuning na een ongeval. Hulp na Ongeval heeft een strategische samenwerking met De Schiffart Advocatuur.  Ik heb een inschrijving als Register Expert Personenschade in het Register van het NIVRE, het Nederlands Instituut van Register Experts en ben aangesloten bij de beroepsvereniging NIS, het Nederlands Instituut van Schaderegelaars.

Mr. Marloes de Schiffart:

Sinds 2008 ben ik werkzaam als advocaat. Ik heb mij o.a. gespecialiseerd in letselschade en heb een eigen kantoor; De Schiffart advocatuur. Als advocaat heb ik een strategische samenwerking met Hulp na Ongeval. Naast het juridische vlak sta ik mensen bij in hun emotioneel en persoonlijk proces. Door oog te hebben voor en ook stil te staan bij de emotionele kant van een zaak creëer ik rust en duidelijkheid voor mijn cliënten. Daarbij ontzorg ik mijn cliënten maximaal op juridisch en financieel vlak en streef daarbij naar het beste resultaat, waarbij ik reflecteer op haalbaarheid en redelijkheid. Op deze wijze kan de cliënt zich focussen op zijn of haar herstel. Het bieden van Hulp na Ongeval.

Uw juridische vraagstuk wordt grondig doorgelicht en aangepakt, waarbij de insteek pragmatisch blijft. In het geval de aansprakelijkheid door de verzekeraar niet wordt erkend of er een geschil is over de schade kan er door mij een procedure gestart worden.

www.deschiffartadvocatuur.nl        06-33141306

Sluiten