Skip links

Letselschade

Letselschade opgelopen? Bij ons ontvang je echt gratis rechtshulp!

Heeft u letselschade opgelopen en zoekt u juridische bijstand met oog voor uw situatie? Bij Hulp na Ongeval begrijpen we dat een ongeval met letsel niet alleen pijn en ongemak veroorzaakt, maar ook emotionele en financiële gevolgen kan hebben. Ons ervaren team van letselschadespecialisten staat klaar om u te ondersteunen en te begeleiden. Wij helpen u de compensatie te verkrijgen waar u recht op heeft.

Of het nu gaat om een auto-ongeluk, een arbeidsongeval, een hondenbeet of medische fout, wij hebben de expertise in huis om uw zaak te behandelen. Iedere cliënt krijgt alle benodigde en daarmee persoonlijke aandacht. We coachen u door het hele proces heen, van A tot Z.

Laat ons direct uw letselschade claimen!

Onze letselschade experts nemen tussen 08:00 en 18:00 uur binnen een uur contact met u op.

vrijblijvend advies

Waarmee kunnen wij u helpen?

Om aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding bij letselschade moet iemand (een natuurlijk persoon) of een bedrijf (een rechtspersoon) aansprakelijk zijn voor wat er gebeurd is.

Aansprakelijkheid wordt omschreven in de Wet. Het wordt onrechtmatige daad genoemd. Vrij vertaald staat in de Wet dat als er letselschade ontstaat omdat er een fout werd gemaakt, of niet gedaan werd wat men wel had moeten doen, de daarvoor verantwoordelijke aangesproken kan worden op de gevolgen daarvan.

Als iemand of een bedrijf verantwoordelijk kan worden gehouden, aansprakelijk is, voor het ontstaan van de letselschade, dan zal de schade van het slachtoffer vergoed moeten worden.

Het is ons vak om te beoordelen of iemand of een bedrijf aansprakelijk gesteld kan worden voor letselschade.

Wat is de oorzaak van uw Letselschade?

Bij een verkeersongeval is het vanwege de verkeersregels meestal niet zo moeilijk om het recht op schadevergoeding vast te stellen en letselschade te kunnen claimen. Wie zich niet aan de verkeersregels houdt zal aansprakelijk gesteld kunnen worden als daardoor letsel ontstaat.

Let op, in het verkeer zijn er voorrangsregels maar er wordt wel verwacht dat wij elkaar een beetje helpen om veilig door het verkeer te komen. Na een verkeersongeval zal beoordeeld worden hoe alle betrokkenen zich hebben gedragen. Als er sprake is van te hard rijden of ander verwijtbaar gedrag kan dat discussie over de aansprakelijkheid opleveren. Onze Wet kent namelijk ook het begrip “eigen schuld”. Als er sprake is van verwijtbaar gedrag zal de tegenpartij kunnen stellen dat zij niet de gehele letselschade willen vergoeden.

De aansprakelijkheid voor een verkeersongeval moet worden bewezen. Het gebeurt regelmatig dat er na een verkeersongeval discussie is over snelheid, richting aangegeven, verlichting, et cetera.

Bij letselschade na een verkeersongeval is het belangrijk snel alle bewijzen te verzamelen die nodig zijn en van getuigen verklaringen te kunnen opnemen. Als de aansprakelijkheid bewezen is kan vergoeding van de letselschade geclaimd worden.

Het laten ontstaan van een gevaarzettende situatie kan aansprakelijkheid tot gevolg hebben als er letselschade ontstaat als gevolg van die situatie. Bij letselschade moet beoordeeld worden hoe gevaarlijk de situatie onder de gegeven omstandigheden was en hoe groot of hoe klein de kans was dat door de situatie letselschade zou kunnen ontstaan.

De Hoge Raad heeft in het zogenaamde Kelderluik Arrest (NJ 1966, 136) aangegeven dat bij de beantwoording van de vraag of er sprake is van gevaarzettende situatie de beoordeling van de aansprakelijkheid moet plaatsvinden aan de hand van de onderstaande criteria: 

 • de mate van waarschijnlijkheid waarmee de niet-inachtneming van de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid verwacht kan worden;
 • de kans dat daaruit ongevallen ontstaan;
 • de ernst van de gevolgen daarvan;
 • de bezwaarlijkheid van de te nemen maatregelen.

Of er in een situatie gesteld kan worden dat er sprake is van onzorgvuldigheid en daardoor aansprakelijkheid van de persoon of instantie die erbij betrokken is moet steeds van geval tot geval bekeken worden.

Heeft u letsel opgelopen door een situatie die u niet had verwacht? Wij beoordelen graag voor u of er juridische gronden zijn op basis waarvan schadevergoeding kan worden geclaimd.

Als u als passagier of opzittende van een motorvoertuig letselschade oploopt door een verkeersongeval dan kunt u schadevergoeding claimen bij de eigenaar (de verzekeraar) van het motorvoertuig waarin u meereed. Dit kan bij een eenzijdig ongeval, maar ook als er een andere partij aansprakelijk is voor het ontstaan van het ongeval.

Bent u als passagier bij een ongeval betrokken geraakt? Is er sprake van letselschade? Neem contact op met onze klantenservice zodat een van onze schaderegelaars de rechtshulp bij letselschade op zich kan nemen.  

Op de fiets of als voetganger bent u kwetsbaar in het verkeer. Fietsers en voetgangers hebben een hoog risico op letselschade. Wij begeleiden veel slachtoffers met botbreuken en hersenletsel.

Vanwege de kwetsbaarheid van fietsers en voetgangers en het ernstige letsel dat zij kunnen oplopen bij ongevallen met motorvoertuigen worden fietsers en voetgangers ook wel de zwakkere verkeersdeelnemers genoemd.

In onze Wet is een artikel opgenomen die bescherming biedt aan fietsers en voetgangers als zij door een ongeval met een motorvoertuig letselschade oplopen. Het is geregeld in artikel 185 van de Wegenverkeerswet, ook wel artikel 185 WVW genoemd. Volgens de Wet is er sprake van een motorvoertuig als een voertuig een brandstofmotor of elektromotor heeft.

De bescherming bij letselschade voor fietsers en voetgangers die in artikel 185 WVW is opgenomen is het recht op schadevergoeding. Er is vastgelegd dat de eigenaar van een motorvoertuig de letselschade van een slachtoffer dat nog geen 15 jaar is (kinderen tot en met 14 jaar) altijd volledig moet vergoeden. Ook als de minderjarige fietser / voetganger zelf een fout heeft begaan waardoor het ongeval is ontstaan.

Als een voetganger of fietser van 15 jaar of ouder een fout heeft begaan waardoor een ongeval ontstond moet de letselschade bijna altijd voor minimaal 50% vergoed worden. Een uitzondering hierop is overmacht.

Overmacht is een juridisch begrip. Uit uitspraken die rechters hebben gedaan is het duidelijk dat de eigenaar van een motorvoertuig  slechts in uitzonderlijke omstandigheden een beroep op overmacht toekomt.

letsel tot gevolg. De manege heeft het paard dan gebruikt ten behoeve van de uitoefening van het bedrijf.

Tijdens een rijles of een begeleide rit ligt de aansprakelijkheid vaak volledig bij de manage/ de eigenaar. De ruiter kan eigen schuld worden verweten. Bijvoorbeeld als de ruiter duidelijke instructies niet opvolgt of het dier uitlokt.

Bij kinderen tot 14 jaar kan géén eigen schuld worden verweten bij letselschade door een paard. Ongeacht of het kind het gedrag van het paard heeft uitgelokt is de manegehouder of eigenaar van het paard volledig aansprakelijk voor de letselschade.

De eigenaar van een dier of de manage is vrijwel altijd verzekerd tegen het risico van aansprakelijkheid. Bij letselschade door een dier zal daarom niet snel de eigenaar op schadevergoeding hoeven te worden aangesproken, maar komt bij de letselschaderegeling een verzekeraar in beeld. Wilt u weten of u aanspraak kunt maken op een letselschadevergoeding na een ongeval met een dier? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Een opstal is een bouwwerk. Iets dat door de mens geplaatst is. Een gebouw, de bijbehorende schuur en schuttingen. Ook een weg, een pad of een stoep valt onder het begrip opstal. Er is sprake van een gebrekkig opstal als het onder de gegeven omstandigheden niet voldoet aan wat je ervan had mogen verwachten en het opstal daardoor een risico vormt op het ontstaan van letselschade.

Schakel bij letselschade door een gebrekkig opstel onze letselschadespecialisten in. Ook al staat vast dat het gebouw gebrekkig is, dan nog zal aangetoond moeten worden dat de schade alleen is veroorzaakt door het gebrek.

Wanneer een tegenstander u tijdens sport- en spelsituaties letsel toebrengt, is er veel minder snel sprake van een onrechtmatige daad dan wanneer u hetzelfde letsel in een andere situatie oploopt. Dit brengt met zich mee dat de kans op een vergoeding van de schade kleiner is.

In algemene zin is het zo dat deelnemers aan een sport of spel in redelijkheid en tot op zekere hoogte rekening moeten houden met gevaarlijke, slecht gecoördineerde, verkeerd getimede of onvoldoende doordachte handelingen of gedragingen waartoe die sport of dat spel uitlokt. Zo’n handeling/gedraging wordt niet onrechtmatig vanwege het feit dat zij door een ongelukkige samenloop van omstandigheden (ernstig) letsel tot gevolg heeft.

Alleen in de volgende situaties is er mogelijk sprake van een onrechtmatige daad. Als:

 • de tegenstander of medespeler de spelregels op grove wijze heeft overtreden;
 • de tegenstander of medespeler onverwacht gedrag heeft vertoond dat niet bij de sport- of spelsituatie hoort;
 • er iets is gedaan wat in strijd is met de tuchtregels;
 • er met opzet op grove en uiterst roekeloze wijze met ernstige schuld is gehandeld.

Voorbeelden
Als u een volleybalwedstrijd speelt en de tegenstander trapt de bal met de voet naar de andere kant van het veld keihard tegen uw hoofd, dan is er sprake van een onrechtmatige daad. U hoeft zo’n bal immers niet te verwachten bij volleybal. Tenminste, als u niet gewaarschuwd bent door de volleyballer in kwestie. Als een schaatser bij zijn rondjes op de ijsbaan onderuitgaat en met zijn schaats nagenoeg uw been amputeert, zal dit niet worden gezien als een onrechtmatige daad. Een vallende medeschaatser mag u verwachten op de ijsbaan; u moet daarmee rekening houden.

Als een golfer zich er onvoldoende van vergewist dat hij veilig kan slaan en hij slaat de bal tegen iemands hoofd, dan is hij aansprakelijk. Maar als een tennisspeler de ballen aan het eind van de game naar de overkant slaat en hij raakt hierbij een medespeler lelijk in het oog, dan is die niet aansprakelijk.

Volgt u het nog?
Het internet staat vol met bijzonder uitspraken en een lijn erin is voor een leek niet eenvoudig te ontdekken. Wilt u weten of uw schade verhaalbaar is, neemt u dan contact op met de specialisten van Hulp na Ongeval. Wij beoordelen uw casus en geven u passend advies!

Artsen hebben bepaalde plichten ten opzichte van hun patiënten, maar wanneer een  behandeling niet succesvol is of een ingreep niet slaagt, betekent dit niet automatisch dat de arts daar direct voor verantwoordelijk voor kan worden gehouden. Complicaties kunnen zich altijd voordoen, zelfs als de arts alles correct heeft uitgevoerd.

Als er sprake is van fouten tijdens de behandeling, kan dit leiden tot aansprakelijkheid van zowel de arts als het ziekenhuis.

Het beoordelen van de vraag of er sprake is van een fout of complicatie is vaak een taak voor een medisch specialist. Als u twijfelt of een situatie als een complicatie of medische fout moet worden beschouwd, is het raadzaam om dit eerst met de arts te bespreken. Laat u goed informeren over wat er precies is gebeurd. Indien nodig kunt u ook advies inwinnen bij een deskundige op het gebied van personenschade

Een consument mag verwachten dat het product dat werd kocht veilig kan worden gebruikt. Als door een product schade wordt veroorzaakt omdat er iets mis is met het product (het product gebrekkig is) noemt men dat productaansprakelijkheid.

Een product is gebrekkig als het niet voldoet vaan de eisen die er voor het gebruik aan mogen worden gesteld. Een product moet voldoen aan het doel waarvoor het is gemaakt.

Als kan worden vastgesteld dat er schade door het gebruik van een product is ontstaan, terwijl het product op normale wijze werd gebruikt, er sprake is van -productaansprakelijkheid. Dit geldt voor apparatuur, voedingsmiddelen, medicijnen et cetera. Het kan erg moeilijk zijn de daadwerkelijke producent te achterhalen.

Indien u vakantie gaat / op reis gaat naar het buitenland en u boekt uw reis bij een Nederlandse touroperator dan kunt u in geval van letselschade de Nederlandse reisorganisatie aansprakelijk stellen.

Voorbeeld: u boekt een reis naar Indonesië. Tijdens een door de Nederlandse reisorganisator voor u geregelde excursie ontstaat een ongeval door een fout van de buschauffeur. Als u in een dergelijke situatie letsel oploopt kan de letselschade bij de Nederlandse reisorganisator worden geclaimd. 

Nog een voorbeeld uit de praktijk u boekt een vakantie naar Spanje. In de accommodatie is onvoldoende aandacht besteed aan de veiligheid waardoor uw kind ten val komt en zwaar gewond raakt. Het beoordelen van de aansprakelijkheid (is het voldoende veilig) kan dan naar Nederlands recht.

Bij letselschade tijdens een bij een Nederlandse touroperator geboekte reis kan meestal schadevergoeding worden geclaimd op basis van de Nederlandse Wet. In de Wet is bepaald dat indien een reis niet verloopt zoals men dat redelijkerwijs had mogen verwachten de reisorganisator tot schadevergoeding kan worden aangesproken, tenzij de fout niet aan de  reisorganisator kan worden toegerekend.

Wilt u weten of u recht heeft op vergoeding van uw schade?  Vraag ons team om hulp. U krijgt kosteloos advies.

Waarom bij Letselschade kiezen voor Hulp na Ongeval?

Wij doen wat onze naam al belooft: we helpen u nadat u een ongeval is overkomen. Hoewel wij vinden dat het normaal is valt de service van Hulp na Ongeval op door:

 1. betrokkenheid (geen secretaresse, maar direct contact met de expert)
 2. snelheid (u hoort dezelfde dag nog van ons)
 3. bereikbaarheid (u belt ons gewoon mobiel)
 4. ervaring (maar we zijn niet té oud voor whatsapp)
 5. resultaat (we knokken voor uw belang)
 6. transparantie (u leest álles mee en wordt overal in betrokken)
 7. zeer uitgebreide dienstverlening (een groot netwerk van deskundigen).

Dit leest u ook terug in de reviews van onze cliënten. Geen mooie praatjes, maar actie. We komen bij u langs, zijn rechtstreeks bereikbaar, verstaan ons vak, behalen optimale resultaten en we communiceren op de door u gewenste wijze. En dat doen we uitmuntend. Voor elk vorm van schade is er een specialist in huis. Wij bieden u de hulp die nodig is om te komen tot de beste schadevergoeding.

0 +
Jaar Ervaring!
500 0 +
Zaken Afgerond!
10 0 %
Succes en Resultaat!
,5
Klanttevredenheid

De Letselschade experts van Hulp na Ongeval

Mark Veenstra

Ik ben Mark Veenstra, Letselschade Specialist. In 2010 heb ik Hulp na Ongeval opgericht. Mijn visie is herstelgericht schaderegelen (revalidatie en re-integratie) en 100% schadevergoeding. Als Register Expert Personenschade ben ik gespecialiseerd in het aansprakelijkheidsrecht, schaderegeling bij letselschade voor slachtoffers en rechtshulp voor nabestaanden.

Sander Brand

Ik ben Sander Brand, Letselschade Specialist bij Hulp na Ongeval . Wij staan voor de belangen van het slachtoffer. Dienstverlening die zich kenmerkt door kennis, kwaliteit en uitmuntende communicatie. Door mijn achtergrond en jarenlange werkervaring kunnen en zullen wij voor ieder slachtoffer het verschil maken.

5/5

Beoordelingen van onze klanten met Letselschade

De beoordeling van Hulp na Ongeval Lees hier de beoordelingen van (oud) cliënten.

Veel gestelde vragen over Letselschade

Letselschade is schade die u door lichamelijke verwondingen of psychische problemen heeft opgelopen. Bijvoorbeeld letsel door een verkeersongeval, bedrijfsongeval of medische fout.

In het Burgerlijk Wetboek (artikel 6:107 BW) wordt bepaald dat in het geval iemand letsel oploopt als gevolg van een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, die ander verplicht is de schade te vergoeden. Overlijdensschade, feitelijk een andere vorm van letselschadevergoeding, wordt geregeld in art. 6: 108 BW.

Als iemand anders verantwoordelijk is voor het ontstaan van het voorval, dan kunt u (verzekeraar van de) persoon die uw schade heeft veroorzaakt aansprakelijk stellen voor het ontstaan van het voorval en de schade die daaruit voortvloeit. Deze juridische procedure wordt de letselschade claim genoemd. Een letselschadeclaim vereist specifieke kennis van het recht, maar ook uitdrukkelijk andere vaardigheden die niets te maken hebben met juridische kennis.

U herkent een kundig en toetsbaar letselschade-expert aan het voeren van het Nationaal Keurmerk Letselschade (NKL) en de titel NIVRE-registerexpert. Daarnaast is het belangrijk dat de behandelaar c.q. diens kantoor juridische kennis combineert met empathisch vermogen, onderhandelingsvaardigheden, een afdoende netwerk, integriteit en ervaring. U kunt u het beste bij laten staan door een NKL-kantoor met meerdere ervaren letselschade-experts die allemaal de titel NIVRE-re voeren. Uiteraard is Hulp na Ongeval ingeschreven in het Nationaal Keurmerk letselschade.

Op basis van art. 6:96 BW komen de redelijke kosten voor rechtsbijstand voor vergoeding in aanmerking, als er sprake is van een aansprakelijke tegenpartij. De moeilijkheid zit hem in het woordje redelijk. Voor zover uw belangenbehartiger redelijke kosten maakt is de bijstand die hij u verleent voor u dus in principe kosteloos. Er zijn veel behandelaren die meer kosten maken dan redelijk geacht wordt. Dan moet u een deel van de kosten mogelijk zelf dragen.

Op basis van onze jarenlange ervaring kunnen wij de garantie geven dat wij slachtoffers geen kosten in rekening brengen bij een schaderegeling met een aansprakelijke verzekeraar.

Het advies is om vooraf goed op te letten wie u inschakelt als uw belangenbehartiger. Veel advocaten vorderen bedragen tussen € 250,- en € 350,- per uur. Voor een minder complexe zaak is dat niet redelijk. Letselschadekantoren (niet advocaten) vorderen doorgaans € 240,- tot € 300,- per uur. Als er erg veel contactmomenten met het slachtoffer zijn, wordt dat ook vaak niet redelijk geacht. De door u gemaakte kosten worden dan niet volledig vergoed en vermoedelijk moet u deze dan zelf betalen. Zoekt u daarom een belangenbehartiger die een gematigd tarief in rekening brengt bij de aansprakelijke partij Dan wordt uw zaak ook niet stelselmatig vertraagt door de discussie over door de behandelaar gemaakte kosten. Daar heeft u als slachtoffer namelijk helemaal niets aan! Andere aandachtspunten voor u als slachtoffer zijn reistijdvergoeding, reiskostenvergoeding, kantoorkosten en kosten voor administratieve handelingen. Allemaal posten die vaak niet voor volledige vergoeding in aanmerking komen. Let hierop!

In een PIV-convenant (PIV staat voor Personenschade Instituut van Verzekeraars) hebben verzekeraars afspraken gemaakt met belangenbehartigers over de redelijke omvang van de kosten voor juridische bijstand. De vergoeding van deze kosten is niet gekoppeld aan het werk dat er door de rechtshulpverlener gedaan wordt maar is gekoppeld aan de omvang van de schade die betaald wordt. Een absoluut perverse prikkel om met zo min mogelijk inspanningen een – in verhouding! - zo hoog mogelijke vergoeding te bewerkstelligen.  U zou niet samen moeten werken met een partij die deze beloningsstructuur hanteert.

Een letselschadevordering zal bestaan uit materiële schade (denk aan verminderd inkomen, kosten voor huishoudelijke hulp, medische kosten, verminderde doe het zelf capaciteit, economische kwetsbaarheid, kosten voor woningaanpassing etc.) en immateriële schade (het zogenaamde smartengeld). Zoals hierboven geschreven komen ook de redelijke kosten voor juridische bijstand voor vergoeding in aanmerking.

Een smartengeldvergoeding is een vergoeding die wordt betaald als compensatie voor geleden pijn en gederfde levensvreugd. In normaal Nederlands: een compensatie voor de ellende die u als gevolg van het ongeval ervaren heeft en nog zal ervaren.

Ja, in Nederland is de omvang van het smartengeld erg laag. Dit werd eerder verdedigd doordat Nederland zich kenmerkte als verzorgingsstaat. Alles was hier goed geregeld als u iets overkwam. Het inkomen bleef vrijwel onveranderd als je ziek werd. Alle zorgkosten werden betaald. Je werd geholpen in en om het huis. Nu de overheid zich meer en meer terugtrekt (decentralisering) stijgt het smartengeld. Maar dat stijgt veel te langzaam. Verzekeraars houden de vergoedingen kunstmatig laag en bieden slachtoffers in vrijwel alle gevallen een te laag smartengeld aan.

Het verjaringsvraagstuk wordt beheerst door boek 3 van het Burgerlijk wetboek. In beginsel heeft u vijf jaar de tijd vanaf het moment dat u bekend bent met de aansprakelijke partij en het ontstaan van de schade.

In Nederland proberen we de letselschade zo concreet mogelijk te berekenen. De vorderbare schade wordt berekend door de situatie met ongeval te vergelijken met de hypothetische situatie zónder ongeval.

Het is verstandig om foto’s te (laten) maken en de gegevens van de betrokken partij(en) en getuigen te (laten) noteren. Als er sprake is van letselschade schakelt u dan de politie in en bezoek een arts. In het buitenland gelden andere regels. Kijkt u daarom online wat er geadviseerd wordt in het land waar u de schade hebt opgelopen.

De aansprakelijkheid wordt vastgesteld door het beoordelen van bewijsmateriaal, zoals getuigenverklaringen, foto's, medische rapporten en andere relevante documentatie. De aansprakelijk gestelde verzekeraar laat u weten of aansprakelijkheid erkend wordt. In de Gedragscode Behandeling Letselschade (GBL) is bepaald dat een verzekeraar dit binnen 3 maanden moet doen. Uiteindelijk heeft bij een verschil van mening de rechter de taak dit te beoordelen en een uitspraak te doen.

Er zijn meerdere mogelijkheden. Bij een verkeersongeval kan onder omstandigheden een beroep op het Waarborgfonds Motorverkeer gedaan worden. Het Waarborgfonds is er voor iedereen die door een motorvoertuig schade heeft geleden en met die letselschade niet terecht kan bij de eigen verzekeraar. Bijvoorbeeld als de veroorzaker is doorgereden, niet verzekerd is of reed in een gestolen motorvoertuig. En er moet ook nagegaan worden of er een schadeverzekering afgesloten is (SVI, SVO, WSV, WEGAS).

No cure no pay is een constructie die nogal eens gehanteerd wordt door partijen die dubbel declareren. De advocaat of belangenbehartiger bedingt dan een percentage van de gerealiseerde vergoeding. Is de vergoeding nihil dan verdient die partij ook niets. Omdat in Nederland de redelijke kosten van juridische bijstand ex. art. 6:96 BW door de tegenpartij betaald moeten worden bij erkenning van aansprakelijkheid is het niet logisch dat de behandelaar hiernaast ook een deel van uw vergoeding inpikt. Bijzondere omstandigheden daargelaten.

Het tijdsverloop is van vele factoren afhankelijk. Allereerst uw eigen herstel. Eigenlijk kan er niet afgewikkeld worden als nog niet duidelijk is of en in welke mate u herstelt. Verder zijn de ingeschakelde partijen en de opstelling van die partijen van invloed. Daarbij spelen eerder genoemde zaken als het gehanteerde uurtarief, de vaardigheden, ervaring en vertrouwen van partijen in elkaar een belangrijke rol. Helaas zijn de doorlooptijden aan de kant van de verzekeraars op het moment hoog, als gevolg van het ontbreken van voldoende gekwalificeerd personeel. Helaas zijn er ook legio belangenbehartigers die veel te weinig tijd hebben voor hun cliënten. Reden temeer om u goed te oriënteren voordat u een belangenbehartiger inschakelt. Kies iemand die direct tijd voor u maakt.

De uurtarieven van advocaten zijn bijzonder hoog. U kunt zich het beste (pas) tot een advocaat wenden als uw schade in een gerechtelijke procedure moet worden gebracht. Wij hebben een samenwerking met een gerenommeerd advocatenkantoor (onze huisadvocaat) als wij voor onze cliënten de zaak aan de rechter moeten laten voorleggen. 

Er zijn tegenwoordig meerder opties dan voorheen. Natuurlijk kunt u op dat moment kiezen voor een letselschade advocaat en de gang naar de rechter. Soms is dat nodig en de juiste weg. Het komt maar zelden voor en er zijn alternatieven voor. Doorgaans komen partijen in mediation tot mooie oplossingen. En recent is de kamer voor lang lopende letselschadezaken opgericht. De Kamer LLZ kan laagdrempelige en snelle geschil-oplossing bieden.

Ja, doorgaans gaat de verjaringstermijn pas lopen als u bekend bent met letsel en schade. Natuurlijk draagt u als eisende partij wel de bewijslast voor het ontstaan van het letsel als gevolg van de gebeurtenis. Het is voorstelbaar dat het bewijs moeilijker te leveren is naarmate er meer tijd voorbij gegaan is.

Ja dat kan. Soms dragen beide partij bij aan het tot stand komen van een ongeval. Meestal wordt de vergoedingsplicht van de tegenpartij dan verminderd met het percentage eigen schuld (ex. art. 6:101 BW).

Ook dat kan. Soms is de fout zo klein dat hij in het niet valt bij de fout van de andere betrokken partij. En soms wordt er een billijkheidscorrectie toegepast (waarbij bijvoorbeeld de ernst van het letsel een belangrijke rol speelt). Ook bestaan de 100% en 50%-regel, ter bescherming van zwakkere verkeersdeelnemers. De schade van kinderen jonger dan 14 jaar wordt vrijwel altijd volledig vergoed.

Als er sprake is van schade tijdens de uitvoering van werkzaamheden dan komt die schade al snel voor vergoeding in aanmerking. Verwar snel niet met vlot. Om de snelheid van behandeling te vergroten is het advies direct de werkgever informeren, de omstandigheden vast te leggen, getuigengegevens te noteren en zonodig de arbeidsinspectie in te schakelen. Om een goede relatie met de werkgever te behouden is het verstandig u bij te laten staan door een letselschade-expert die over voldoende communicatieve vaardigheden en ervaring beschikt. U wilt niet van de regen in de drup belanden (lees: uw baan ook nog verliezen!).

Ja, ook psychisch letsel komt voor vergoeding in aanmerking. Het is meestal moeilijker te bewijzen, maar zeker niet onmogelijk. Complex is het juiste woord. Laat u goed informeren en zoekt u altijd medische behandeling voor uw letsel.

Uw dossierbehandelaar is geen arts. De jurist / register expert maakt ter beoordeling van de medische gegevens daarom gebruik van een medisch adviseur. Deze arts stelt vanuit de beschikbare medische informatie vast wat de aangetoonde gevolgen van het ongeval zijn. Ook de verzekeraar schakelt meestal een medisch adviseur in. Opvallend genoeg zijn de adviseurs het maar zelden volledig eens over de gevolgen die aan het ongeval toe te rekenen zijn. Het is soms ook een optie om met één medisch adviseur te werken.

Een medische expertise is een onderzoek dat op verzoek van partijen uitgevoerd wordt door een onafhankelijke medisch specialist. Deze specialist wordt in overleg tussen de belangenbehartiger en de verzekeraar gekozen. Deze specialist roept u op voor een uitgebreid onderzoek en legt zijn bevindingen vast in een al even uitgebreid rapport. Met dit rapport kunnen de behandelaars verder met de afwikkeling van de schade.

Soms had u al klachten (en beperkingen) voordat u het ongeval overkwam. Het komt voor dat de bestaande klachten verergeren als gevolg van zo’n ongeval. Uiteraard is verergering van bestaande klachten moeilijker aan te tonen dan nieuw ontstaan letsel. Bij de beoordeling hiervan spelen termen als medische en juridisch causaliteit een rol.

Een voorstel tot vergoeding van schade is maar heel zelden niet onderhandelbaar. Onderhandelen over de letselschade is een belangrijke vaardigheid waarover uw expert moet beschikken.

Dat kan inderdaad. Hiervoor is toestemming van de kantonrechter nodig. Het deel van de schadevergoeding dat specifiek voor uw kind bestemd is wordt op een bankrekening met BEM-clausule gestort.

BEM staat voor Belegging Erfenis en andere gelden Minderjarigen. Een bankrekening met zo’n clausule erop is een geblokkeerde bankrekening die op naam van een kind jonger dan 18 jaar staat. De wettelijke vertegenwoordiger van de minderjarige kan alleen geld van die rekening opnemen na uitdrukkelijke toestemming van de rechtbank. Hiermee wordt het geld dat de  minderjarige toekomt beschermd. De clausule vervalt zodra de betrokkene meerderjarig wordt (18 jaar).

Verzekeraars willen graag weten waar ze aan toe zijn. Als je een vaststellingsovereenkomst tekent dan is dat het geval. Oftewel, verzekeraars willen dat graag. Soms betalen ze meer voor uw handtekening. Maar of het altijd moet? Nee absoluut niet. Een kundig belangenbehartiger zal u hierin gericht adviseren. Als er géén toekomstschade gevorderd / betaald wordt dan is het tekenen van een overeenkomst waarmee u finale kwijting verleent (u kunt er dan later niet meer op terugkomen) niet logisch.

Het kan zijn dat de fiscus ondanks bovenstaande tóch vragen stelt over het verlies aan arbeidsvermogen. Zeker bij zelfstandig ondernemers. Daarom vraagt een goede  belangenbehartiger aan de verzekeraar om een belastinggarantie af te geven. Deze belastinggarantie zorgt ervoor dat de verzekeraar garant staat voor het voeren van de discussie mét en eventuele heffingen ván de fiscus.

Claim nu uw Letselschade!

Bel ons voor hulp

Contact opnemen

Favicon Hulp na Òngeval
Hulp na Ongeval gebruikt cookies voor een complete ervaring,
× Schademelden via WhatsApp