Hulp na Ongeval - Postbus 175 - 6860 AD Oosterbeek - Bel: 088 – 456 0123

De letselschade specialisten van Hulp na Ongeval behartigen de belangen van slachtoffers bij het verhalen van letselschade op de aansprakelijke partij.

Onze rechtsbijstand is erop gericht u zo veel mogelijk te ondersteunen en te begeleiden. Als slachtoffer moet u zich immers volledig kunnen focussen op uw herstel en niet bezig zijn met administratieve en juridische zaken.

Heeft u een ongeluk gehad en bent u daarbij gewond geraakt?  Neem contact op met onze klantenservice. Wij geven u graag advies over uw recht op schadevergoeding.

Verkeersongeval

Bij een verkeersongeval is het voor ons meestal niet zo moeilijk om te bepalen wie aansprakelijk is. Ga niet zelf een discussie aan! Wij helpen u graag.

Fietsers en voetgangers zijn erg kwetsbaar in het verkeer. Let op!  In de Wet is bepaald dat een gemotoriseerde (bijna alle voertuigen met een motor of elektromotor) de schade van een fietser of voetganger vrijwel altijd voor minimaal 50% moet vergoeden. Laat ons uw schaderegeling verzorgen voor een zo goed mogelijk resultaat.

Bedrijfsongeval

Wanneer u gewond bent geraakt als gevolg van een ongeval tijdens de uitvoering van uw werk, dan heeft u in veel gevallen recht op schadevergoeding. In de Wet is bepaald dat personeel het opgedragen werk veilig moet kunnen uitvoeren. Wanneer de veiligheid niet in orde is kan de (verzekeraar van de) werkgever vaak op schadevergoeding worden aangesproken. Vraag bij ons advies over uw situatie.

Situaties met een dier

De bezitter van een dier is aansprakelijk voor de schade die door dat dier wordt veroorzaakt. Bijvoorbeeld door bijten, trappen of iemand omver lopen. Denk ook aan een (manege)paard dat de berijder (leerling) van zich af gooit. Neem contact met ons op wanneer er sprake is van letsel als gevolg van het gedrag van een dier.

Gebrekkig opstal

Een opstal is een bouwwerk. Het kan een gebouw zijn, een schutting, maar ook een weg of voetpad. Er kan bijvoorbeeld schadevergoeding worden gevorderd als er letselschade is als gevolg van een ongeval door slecht gelegde stoeptegels (die omhoog steken uit het trottoir), gaten in de weg, gevaarlijke obstakels. Meldt uw schade bij ons en wij beoordelen voor u de aansprakelijkheid.

Gevaarlijke situatie / onzorgvuldigheid

Wanneer er niet (voldoende) wordt gewaarschuwd voor een risicovolle situatie kan een kleine onoplettendheid grote gevolgen hebben. Bij onzorgvuldigheid kan de veroorzaker van het gevaar vaak aangesproken worden op schadevergoeding. Leg uw zaak aan ons voor zodat wij kunnen beoordelen of u recht heeft op schadevergoeding.

Medische fout

Wanneer er fouten worden gemaakt bij een behandeling kan dat tot aansprakelijkheid van de arts en het ziekenhuis leiden. De vraag of er sprake is van een fout of een complicatie zal vaak door een medisch specialist beoordeeld moeten worden. Wanneer u zich afvraagt of uw situatie als een complicatie of medische fout gezien moet worden helpen wij u graag.

Gebrekkig product

Wanneer u een product koopt, mag u verwachten dat u het veilig kunt gebruiken voor datgene waarvoor het is gemaakt. Een product moet voldoen aan bepaalde eisen. Dat geldt voor gereedschap, apparatuur, voedingsmiddelen, cosmetische producten, implantaten, medicijnen etc. Heeft u letsel, of bent u ernstig ziek als gevolg van een product? Neem dan contact met ons op.

Schadevergoeding vorderen bij de reisorganisator

De wet en regelgeving ten aanzien van schadevergoeding verschilt per land. Indien u in het buitenland betrokken raakt bij een ongeval kan de schaderegeling daardoor een moeilijke zaak worden. Er is een uitzondering. Dit betreft de situatie van een ongeval dat plaatsvindt tijdens een via een reisorganisator georganiseerde reis.

Voorbeeld: twee reizigers boeken een reis naar Thailand. Tijdens een busreis in Thailand ontstaat een ongeval door een fout van de buschauffeur. Beide reizigers raken gewond. In de Nederlandse Wet is bepaald dat indien een reis niet verloopt zoals men dat redelijkerwijs had mogen verwachten de reisorganisator op schadevergoeding kan worden aangesproken, tenzij de reisorganisator niet op de tekortkoming(de fout) kan worden aangesproken.

Omdat het ongeval was ontstaan als gevolg van een fout van de buschauffeur, en de reisorganisator verantwoordelijk was voor diens handelen konden de reizigers in deze situatie aanspraak maken op schadevergoeding via de Nederlandse reisorganisator.

Sluiten