Skip links

Rechtbijstand bij Letselschade

Letselschade?  Wij helpen u!

Wij behartigen de belangen van slachtoffers bij het verhalen van letselschade op de aansprakelijke partij. Als rechtshulpverlener hebben wij inmiddels meer dan 31 jaar ervaring met slachtofferhulp bij letselschade.

Waarom Hulp na Ongeval?

Onze rechtsbijstand is erop gericht u zo veel mogelijk te ondersteunen en te begeleiden. Met onze hulp kunt u zich volledig focussen op uw herstel en hoeft u niet bezig zijn met administratieve en juridische zaken.

U kunt u bij ons terecht voor een antwoord op de vraag of u recht heeft op schadevergoeding en het verzorgen van de schaderegeling.

Wij kunnen de volledige schaderegeling verzorgen:

 • Beoordeling van de aansprakelijkheid
 • Bewijsvoering inzake medische causaliteit
 • Toerekenbare onkosten
 • Schadebegroting levensloop (studievertraging, inkomen, carrière, bedrijfsontwikkeling)
 • Smartengeld
 • Affectieschade

Wij beschikken over een breed netwerk van deskundigen. Dit stelt ons in staat slachtoffers
ondersteuning op maat te bieden:

 • Advies en informatie over revalidatie
 • Praktische ondersteuning zoals huishoudelijke hulp en kinderopvang
 • Hulpmiddelen, voorzieningen en aanpassingen
 • Wmo, WLZ, jeugdzorg
 • Arbeidsdeskundige ondersteuning (re-integratie)

De kwaliteit en betrouwbaarheid van onze dienstverlening is toetsbaar. Hulp na Ongeval is
ingeschreven in het register Nationaal Keurmerk Letselschade.

Onder de naam Hulp na Ongeval bieden wij rechtsbijstand die veel meer omvat dan het indienen van
een claim. Kenmerkend voor onze wijze van werken is bereikbaarheid, betrokkenheid, persoonlijk
contact en oog voor detail.

Bij het schaderegelingsproces is er aandacht voor de praktische problemen. In overleg met de client
kijken we hoe situaties opgelost kunnen worden. Van revalidatie tot re-integratie.

Heeft u een ongeluk gehad en bent u daarbij gewond geraakt?  Neem direct contact op met onze klantenservice. Wij helpen u met het verkrijgen van  schadevergoeding.

Letselschade na een ongeval: 

Verkeersongeval

Bij een verkeersongeval is het voor ons meestal niet zo moeilijk om te bepalen wie aansprakelijk is. Ga niet zelf een discussie aan!  Wij doen dat voor u.

Fietsers en voetgangers zijn erg kwetsbaar in het verkeer. Let op!  In de Wet is bepaald dat een gemotoriseerde de schade van een fietser of voetganger vrijwel altijd voor minimaal 50% moet vergoeden. Laat ons uw schaderegeling verzorgen voor een zo goed mogelijk (hoger) resultaat.

Bedrijfsongeval

Wanneer u gewond bent geraakt als gevolg van een ongeval tijdens uw werk, dan heeft u in veel gevallen recht op schadevergoeding. In de Wet is bepaald dat personeel het werk veilig moet kunnen doen. Wanneer de veiligheid niet in orde is kan de (verzekeraar van de) werkgever vaak op schadevergoeding worden aangesproken. Wij begrijpen dat u de relatie met uw werkgever belangrijk vindt. Wij ook!  Neem contact op, dan bespreken we hoe wij het best kunnen helpen.

Situaties met een dier

De bezitter van een dier is verantwoordelijk (aansprakelijk) voor de schade die door dat dier wordt veroorzaakt. Bijvoorbeeld door bijten, trappen of iemand omver lopen. Denk ook aan een (manege)paard dat de berijder (leerling) van zich af gooit. Neem contact met ons op wanneer er sprake is van letsel als gevolg van het gedrag van een dier.

Gebrekkig opstal

Een opstal is een bouwwerk. Het kan een gebouw zijn, een schutting, maar ook een weg of voetpad. Er kan bijvoorbeeld schadevergoeding worden geclaimd als er letselschade is als gevolg van een ongeval door slecht gelegde stoeptegels (die omhoog steken uit het trottoir), gaten in de weg, gevaarlijke obstakels. Meldt uw schade bij ons en wij beoordelen voor u de aansprakelijkheid.

Gevaarlijke situatie / onzorgvuldigheid

Wanneer er niet (voldoende) wordt gewaarschuwd voor een risicovolle situatie kan een kleine onoplettendheid grote gevolgen hebben. Bij onzorgvuldigheid kan de veroorzaker van het gevaar vaak aangesproken worden op schadevergoeding. Meer weten? Leg uw zaak aan ons voor zodat wij kunnen beoordelen of u recht heeft op schadevergoeding.

Medische fout

Wanneer er fouten worden gemaakt bij een behandeling kan dat tot aansprakelijkheid van de arts en het ziekenhuis leiden. De vraag of er sprake is van een fout of een complicatie zal vaak door een medisch specialist beoordeeld moeten worden. Wanneer u zich afvraagt of uw situatie als een complicatie of medische fout gezien moet worden helpen wij u graag.

Gebrekkig product

Wanneer u een product koopt, mag u verwachten dat u het veilig kunt gebruiken voor datgene waarvoor het is gemaakt. Een product moet voldoen aan bepaalde eisen. Dat geldt voor gereedschap, apparatuur, voedingsmiddelen, cosmetische producten, implantaten, medicijnen etc. Heeft u letsel, of bent u ernstig ziek als gevolg van een product? Neem dan contact met ons op.

Schadevergoeding vorderen bij de reisorganisator

De wet en regelgeving ten aanzien van schadevergoeding verschilt per land. Indien u in het buitenland betrokken raakt bij een ongeval kan de schaderegeling daardoor een moeilijke zaak worden. Er is een uitzondering. Dit betreft de situatie van een ongeval dat plaatsvindt tijdens een via een reisorganisator georganiseerde reis.

Voorbeeld: twee reizigers boeken een reis naar Thailand. Tijdens een busreis in Thailand ontstaat een ongeval door een fout van de buschauffeur. Beide reizigers raken gewond. In de Nederlandse Wet is bepaald dat indien een reis niet verloopt zoals men dat redelijkerwijs had mogen verwachten de reisorganisator op schadevergoeding kan worden aangesproken, tenzij de reisorganisator niet op de tekortkoming(de fout) kan worden aangesproken.

Omdat het ongeval was ontstaan als gevolg van een fout van de buschauffeur, en de reisorganisator verantwoordelijk was voor diens handelen konden de reizigers in deze situatie aanspraak maken op schadevergoeding via de Nederlandse reisorganisator.

Bel mij terug

Contact

Hulp na Ongeval
postbus 175
6860 AD Oosterbeek

Bezoekersadres
Stationsweg 46,
6861 EJ Oosterbeek

Telefoonnummer:
088 – 456 0123

Waar kunnen wij u mee helpen?

Neem contact met ons op!

Favicon Hulp na Òngeval

Bel ons voor hulp

Contact opnemen

Hulp na Ongeval gebruikt cookies voor een complete ervaring,
× Schademelden via WhatsApp