Skip links

Verzekeraars en letselschade

Verzekeraars zijn verplicht om actief schade te regelen. Zeker in de situatie met letselschade. Dat betekent dat men na een ongeval actie moet ondernemen richting een slachtoffer om de letselschade te gaan vergoeden.

Wanneer u laat weten dat u of een passagier letsel hebt opgelopen (bijvoorbeeld door op het aanrijdingsformulier te vermelden dat er gewonden zijn) dan zal een schadebehandelaar van de verzekeraar contact met u moeten opnemen.

Het is niet de bedoeling dat de medewerker van de verzekeraar zo snel als mogelijk “een deal met u sluit”. Zo’n eerste contact is bedoeld om over en weer wat informatie te verstrekken en gegevens uit te wisselen.

Bij het eerste contact kan bijvoorbeeld besproken worden op welke wijze de verzekeraar de schaderegeling zal gaan verzorgen. Bij het eerste contact kunt u informatie verstrekken over kosten die inmiddels zijn ontstaan, of de hulp die nodig is.

Voor de volledigheid wijzen wij u erop dat een verzekeraar en een slachtoffer verschillende belangen hebben. Een goed contact is prettig en belangrijk, maar het vaststellen van letselschade is een zakelijke aangelegenheid. Bij schade gaat het immers over financiële gevolgen.

Vanwege de verschillende belangen is er ter bescherming van de rechten van een slachtoffer in de Wet bepaald dat een slachtoffer zich op kosten van de aansprakelijke partij bij de schaderegeling door een deskundige kan laten begeleiden. Dit is bepaald in artikel 6:96 van het Burgerlijk Wetboek. Bij het eerste contact is een verzekeraar verplicht u (het slachtoffer) op dit recht te wijzen.

Bij letselschade is een verzekeraar zelfs verplicht u erop te wijzen dat u een belangenbehartiger kunt inschakelen. Wanneer een belangenbehartiger is ingeschakeld zal de verzekeraar met u en uw belangenbehartiger samen tot een goede regeling van de letselschade komen.

Klachten over de verzekeraar: 

Bent u niet tevreden over de wijze waarop de verzekeraar of het door de verzekeraar ingeschakelde bureau uw zaak behandelt? Wellicht kan er iets aan de situatie veranderd worden. Met klachten kunt u zich richten tot de directie van de desbetreffende verzekeraar.

Elke verzekeraar heeft een interne klachtenprocedure. Uw klacht dient op objectieve wijze te worden behandelt. Mocht de klachtenprocedure voor u niet tot een bevredigende oplossing leiden, dan kunt u zich wenden tot:

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KiFiD)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Tel. 070 – 333 8 999

Het KiFiD is  hét klachteninstituut voor conflicten tussen consumenten en financiële dienstverleners. Behalve verzekeraars worden hieronder bijvoorbeeld ook verstaan: banken, tussenpersonen, aanbieders van kredieten, aanbieders van beleggingsproducten en aanbieders van hypotheken.

Uw klacht zal bij het KiFiD worden voorgelegd aan de onafhankelijke ombudsman. De ombudsman zal via bemiddeling (met de verzekeraar) proberen tot een oplossing te komen. Let op, het is wel vereist dat u eerst de interne klachtprocedure bij de verzekeraar heeft doorlopen, voordat u zich tot de ombudsman kunt wenden.

Mocht  ook de ombudsman de klacht niet naar uw tevredenheid kunnen oplossen dan kunt u zich daarna wenden tot de Geschillencommissie KiFiD.

Bel mij terug

Contact

Hulp na Ongeval
postbus 175
6860 AD Oosterbeek

Bezoekersadres
Stationsweg 46,
6861 EJ Oosterbeek

Telefoonnummer:
088 – 456 0123

Waar kunnen wij u mee helpen?

Neem contact met ons op!

Favicon Hulp na Òngeval

Bel ons voor hulp

Contact opnemen

Hulp na Ongeval gebruikt cookies voor een complete ervaring,
× Schademelden via WhatsApp