Skip links

Medisch Geheim

Voor het beoordelen van de vraag of u recht heeft op schadevergoeding mag bewijs worden gevraagd. Om te kunnen beoordelen of u letsel heeft als gevolg van het u overkomen ongeval mag de aansprakelijke partij verlangen dat de informatie van de u behandelend arts of therapeut aan haar medisch adviseur wordt gestuurd. Er dient hierbij rekening gehouden te worden met uw privacy.

Medische informatie kan alleen worden opgevraagd indien u daar een schriftelijke medische machtiging voor verstrekt. Met een medische machtiging geeft u een specifiek persoon het recht op inzage in (het opvragen van) uw medische gegevens.

De bescherming van de privacy is vastgelegd in de Wet. We kennen de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het begrip blokkeringsrecht.

Voor wat betreft het verstrekken van een medische machtiging voor het opvragen van informatie of het verstrekken van de resultaten van een medisch onderzoek (medische expertise) heeft een slachtoffer altijd het recht dat te weigeren of om het zogenaamde blokkeringsrecht uit te oefenen.

Het blokkeringsrecht betekent dat een wederpartij zonder nadrukkelijke toestemming van het slachtoffer geen inzage kan krijgen in medische gegevens of gegevens vanuit een medische expertise.

Wanneer u geen inzage wilt geven in uw medische gegevens, dan moet dat worden gerespecteerd. Die beslissing kan echter wel in uw nadeel uitpakken.

Uit de jurisprudentie (wanneer rechters een uitspraak doen over een situatie wordt dat jurisprudentie genoemd) blijkt dat rechters in toenemende mate oordelen dat er geen bewijs is geleverd wanneer men informatie blokkeert. De aansprakelijk gestelde partij zal dan niet tot schadevergoeding overgaan.

Bel mij terug

Contact

Hulp na Ongeval
postbus 175
6860 AD Oosterbeek

Bezoekersadres
Stationsweg 46,
6861 EJ Oosterbeek

Telefoonnummer:
088 – 456 0123

Waar kunnen wij u mee helpen?

Neem contact met ons op!

Favicon Hulp na Òngeval

Bel ons voor hulp

Contact opnemen

Hulp na Ongeval gebruikt cookies voor een complete ervaring,
× Schademelden via WhatsApp