Hulp na Ongeval - Postbus 175 - 6860 AD Oosterbeek - Bel: 088 – 456 0123

Een rechtsbijstandverzekering geeft recht op rechtshulp. U verzekert zich met een rechtsbijstandverzekeraar voor juridische bijstand door een jurist van de rechtsbijstandverzekeraar.

Een rechtsbijstandsverzekering biedt ook dekking voor de kosten van inschakeling van externe deskundigen of advocaten, en de kosten van een gerechtelijke procedure.

De rechtsbijstandsverzekering kan meestal in onderwerpen (modules) worden gesloten. Afhankelijk van de gekozen module(s) kunt u juridische bijstand vragen. Bijvoorbeeld: verkeer, wonen of inkomen (ontslag).

Wat is een verkeersrechtsbijstandverzekering

De verkeersrechtsbijstandverzekering  is een verkleinde versie van de rechtsbijstandverzekering.

U kunt met de verkeersrechtsbijstandverzekering juridische bijstand inroepen als u in het verkeer (letsel) schade oploopt door schuld van een ander. Maar ook als u door een onjuist uitgevoerde reparatie door uw garage met uw voertuig een ongeval krijgt of wanneer u in het buitenland problemen krijgt met politie en justitie.

Sluiten