Skip links

Overlijden

Tegen de financiële gevolgen van een overlijden kunnen diverse verzekeringen worden gesloten.

  1. De natura-uitvaartverzekering
  2. De uitvaartverzekering in geld
  3. De ANW hiaat verzekering

De Natura-uitvaartverzekering.

Vanuit deze verzekering wordt na een overlijden vrijwel alles geregeld en betaald; van het verzorgen van de rouwkaarten tot en met het regelen van de begrafenis of crematie.

De uitvaartverzekering in geld.

Deze verzekering keert na het overlijden een geldbedrag uit, waarmee de nabestaanden (een deel van) de kosten van de door hen zelf geregelde uitvaart kunnen voldoen.

De Anw-hiaat verzekering

Onder bepaalde voorwaarden bent u bij het overlijden van uw partner verzekerd voor een uitkering vanuit de Algemene nabestaandenwet. De Anw-hiaatverzekering vult de ANW uitkering aan.

Wanneer is er recht op een Anw uitkering?

  • Indien u als achterblijvende partner een in uw huishouden wonend ongehuwd eigen kind, stief- of pleegkind heeft, jonger dan 18.
  • U ten tijde van het overlijden van uw partner zwanger bent.
  • U ten tijde van het overlijden voor ten minste 45% arbeidsongeschikt bent, en dat voor minimaal enkele maanden zult zijn.
  • U als nabestaande geboren bent voor 1 januari 1950.

Wat is de hoogte van een Anw uitkering?

De Anw-uitkering is laag. Hooguit 70% van het minimumloon. Het inkomen dat u als nabestaande verdiend wordt hierop (voor een deel) in mindering gebracht.

De Anw-hiaatverzekering geeft recht op een (periodieke) uitkering. De uitkering gaat in bij overlijden van de verzekerde of wanneer het jongste kind van de overleden verzekerde de leeftijd van achttien jaar bereikt.

De Anw-hiaatverzekering vult de Anw uitkering aan.

Bel mij terug

Contact

Hulp na Ongeval
postbus 175
6860 AD Oosterbeek

Bezoekersadres
Stationsweg 46,
6861 EJ Oosterbeek

Telefoonnummer:
088 – 456 0123

Waar kunnen wij u mee helpen?

Neem contact met ons op!

Favicon Hulp na Òngeval

Bel ons voor hulp

Contact opnemen

Hulp na Ongeval gebruikt cookies voor een complete ervaring,
× Schademelden via WhatsApp