Skip links

Ongevallenverzekering

Wat is een ongevallenverzekering?

Wanneer u door een ongeval gewond raakt, en de gevolgen blijvend zijn, kan dat grote financiële consequenties hebben. Met een ongevallenverzekering verzekert u zich voor het verkrijgen van een geldbedrag in zo’n situatie.

Er zijn verschillende soorten ongevallenverzekeringen:

  1. De ongevallenverzekering
  2. De ongevallenverzekering voor inzittenden/ opzittenden
  3. De gezinsongevallenverzekering
  4. De reisongevallenverzekering

De ongevallenverzekering

De ongevallenverzekering keert een (vooraf afgesproken) bedrag uit bij overlijden en/of invaliditeit en/of arbeidsongeschiktheid als gevolg van een ongeval. De uitkering is afhankelijk van de ernst van de situatie.

Zoals hierboven vermeld, zijn er verschillende vormen. De meeste verzekeringen kennen minstens twee rubrieken: de rubriek ‘overlijden’ en de rubriek ‘invaliditeit’. Per rubriek kunt u zich voor een bedrag verzekeren. De mogelijkheden zijn divers. In de polisvoorwaarden van de ongevallenverzekering wordt omschreven op welke wijze een uitkering tot stand komt.


De ongevallenverzekering voor inzittenden/ opzittenden

De ongevallenverzekering voor inzittenden keert een van te voren afgesproken (verzekerd) bedrag uit als een inzittende van uw auto door een ongeval letsel oploopt en blijvend invalide raakt of door het ongeval overlijdt. Bij invaliditeit is de uitkering is afhankelijk van de ernst van het letsel. Bij gedeeltelijke invaliditeit volgt een gedeeltelijke uitkering.

Het maakt voor de uitkering vanuit de ongevallenverzekering voor inzittenden niet uit wie schuld heeft aan het ongeval. Er wordt ook niet gekeken naar de werkelijke schade. Het gaat om het bedrag dat verzekerd is. De dekking geldt wanneer de inzittenden zich in de auto bevinden, maar ook tijdens het in- en uitstappen, of bij het uitvoeren van een noodreparatie langs de weg.

Voor bezitters van een motor of een bromfiets is er de ongevallenverzekering voor opzittenden.

De gezinsongevallenverzekering  en de reisongevallenverzekering hebben over het algemeen de zelfde dekking.

Bel mij terug

Contact

Hulp na Ongeval
postbus 175
6860 AD Oosterbeek

Bezoekersadres
Stationsweg 46,
6861 EJ Oosterbeek

Telefoonnummer:
088 – 456 0123

Waar kunnen wij u mee helpen?

Neem contact met ons op!

Favicon Hulp na Òngeval

Bel ons voor hulp

Contact opnemen

Hulp na Ongeval gebruikt cookies voor een complete ervaring,
× Schademelden via WhatsApp