Skip links

De schade berekenen

Nadat er duidelijkheid is gekomen over de gevolgen van het opgelopen letsel of het overlijden kan er een berekening worden gemaakt van de schade.

Als slachtoffer kunt u er voor kiezen uw schade jaarlijks te laten begroten of in een keer een zogenaamde afkoopsom te aanvaarden.

De keuze tussen een afkoopsom of een jaarlijks te berekenen schade is een onderwerp dat u het best met uw belangenbehartiger kunt bespreken.

Wanneer er voor een afkoopsom wordt gekozen zal de schade “contant “ gemaakt worden. Dit betekent dat met behulp van rekenmodellen / computer programma’s wordt uitgerekend welk bedrag nu betaald moet worden om er voor te zorgen dat u in de toekomst voldoende geld in “het potje” heeft om de schade dan op te kunnen vangen.

Wanneer er nu een bedrag wordt betaald dat is bedoeld om  20 jaar de hulp in huis te kunnen betalen, dan mag er rekening gehouden worden met de rente die iemand zal krijgen over dat bedrag wanneer het op de bank wordt gezet. Er moet ook rekening gehouden worden met het feit dat geld minder waard wordt (inflatie).

Voor het berekenen van de contante waarde bij toekomst schade, wordt vaak de hulp van een rekenkundige ingeroepen. Er zijn bureaus die zich hebben gespecialiseerd in het uitvoeren van berekeningen ten behoeve van letselschade zaken.

Het kiezen voor een afkoopsom betekent dat een slachtoffer geen verantwoording meer hoeft af te leggen over de keuzes die hij of zij na een ongeval wil maken. Dat kan prettig zijn.

Het afsluiten van een schaderegelingsprocedure heeft ook een risico in zich. Wanneer de situatie onverwacht (onvoorzien) verslechtert, kunt u niet meer om extra schadevergoeding vragen. Het is dus belangrijk dat u zich hier goed over laat adviseren.

Bel mij terug

Contact

Hulp na Ongeval
postbus 175
6860 AD Oosterbeek

Bezoekersadres
Stationsweg 46,
6861 EJ Oosterbeek

Telefoonnummer:
088 – 456 0123

Waar kunnen wij u mee helpen?

Neem contact met ons op!

Favicon Hulp na Òngeval

Bel ons voor hulp

Contact opnemen

Hulp na Ongeval gebruikt cookies voor een complete ervaring,
× Schademelden via WhatsApp