Skip links

Bewijs leveren

Sommige schadeposten zijn eenvoudig vast te stellen. Met behulp van schriftelijke stukken of (getuigen)verklaringen kan veel bewijs worden geleverd. Het is daarom belangrijk dat u alle nota’s en dergelijke bewaart en een overzicht bijhoudt van de uitgaven die u vanwege het u overkomen ongeval noodzakelijkerwijs doet.

De aansprakelijke partij zal geïnformeerd willen worden over de aard en de ernst van het door u opgelopen letsel. Dit valt onder het medisch geheim.  Indien u geen belangenbehartiger heeft zal de medisch adviseur van de aansprakelijke verzekeraar u vragen aan hem/haar een schriftelijke medische machtiging te verstrekken. Indien u een belangenbehartiger heeft zal diens medisch adviseur het inwinnen van informatie verzorgen. Ook dan is uw schriftelijke medische machtiging vereist.

Met de medische machtiging zal de medisch adviseur aan de hand van gerichte vragen informatie kunnen inwinnen bij de artsen en therapeuten waar u in behandeling bent (geweest). Op die wijze wordt een beeld verkregen over de klachten en beperkingen.

Het komt natuurlijk ook voor dat zaken niet helemaal duidelijk zijn en een aansprakelijke partij zich afvraagt of de gevolgen van een ongeval wel zo groot zijn als wordt geclaimd.

Hoe bewijst u dat uw klachten en beperkingen een gevolg zijn van het ongeval? Het leveren van bewijs kan moeilijk worden als u voor het ongeval al klachten of beperkingen had. Dan moet het bewijs geleverd worden dat de klachten aan het ongeval moeten worden toegerekend en niets te maken hebben met de problemen die er al voor het ongeval waren?

Een discussie over het bewijzen van de medische gevolgen wordt een medische causaliteitsdiscussie genoemd.

Een slachtoffer of aansprakelijke partij kan een medische expertise aanvragen om bewijs te leveren of de claim te toetsen. Bij een medische expertise zal een onafhankelijk specialist worden gevraagd een onderzoek te doen. Op basis van de uitkomst daarvan kunnen partijen de schaderegeling dan verder verzorgen.

Wat kunt u verwachten bij een medische expertise?

De arts die het onderzoek uitvoert krijgt een uitgebreide vragenlijst die is samengesteld door de medisch adviseurs. Hierbij wordt vaak gebruik gemaakt van standaard vraagstellingen. De arts krijgt tevens een kopie van het medisch dossier toegestuurd.

Na het onderzoek stelt de arts een rapport op. Uit dit rapport zal moeten blijken welk letsel u opliep, welke klachten u daardoor heeft en wat de mogelijke beperkingen (dingen niet meer kunnen) zijn.

Omdat de uitslag van een medische expertise de omvang van de toe te rekenen gevolgen aantoont, is het belangrijk dat u zich goed voorbereid op een dergelijk onderzoek. U kunt dit doen door van te voren een lijstje te maken van de klachten die u heeft. Maakt u ook een overzicht van de behandelingen die u vanaf het moment van het ongeval tot aan het onderzoek heeft gehad.

Het is bij een expertise van belang dat u uw klachten niet over- of onderwaardeert. Maak het niet erger dan het is, maar doe u zich ook niet beter voor. Meldt u aan de arts alle klachten (ook al zijn ze nu over) en hoe u deze ervaart.

Een discussie over de medische causaliteit is een zaak voor een specialist op het gebied van letselschade. Een Register Expert of Letselschade Advocaat werkt samen met een medisch adviseur. Die samenwerking staat borg voor een goed advies in de situatie dat er medische onderzoeken uitgevoerd moeten worden.

Bel mij terug

Contact

Hulp na Ongeval
postbus 175
6860 AD Oosterbeek

Bezoekersadres
Stationsweg 46,
6861 EJ Oosterbeek

Telefoonnummer:
088 – 456 0123

Waar kunnen wij u mee helpen?

Neem contact met ons op!

Favicon Hulp na Òngeval

Bel ons voor hulp

Contact opnemen

Hulp na Ongeval gebruikt cookies voor een complete ervaring,
× Schademelden via WhatsApp