Skip links

Verjaring

Bij de onrechtmatige daad gaat het om verjaringstermijnen van drie tot vijf jaar nadat het voorval zich heeft voorgedaan of het slachtoffer bekend is geworden met de identiteit van de aansprakelijke partij en de schade.

Een veroorzaker van een ongeval kan tot 5 jaar na het ongeval op schadevergoeding worden aangesproken.

Bij ongevallen met gemotoriseerd verkeer kan tot 3 jaar na het ongeval  rechtsstreek een claim worden ingediend bij de WAM verzekeraar van het motorvoertuig dat het ongeval veroorzaakte.

Het rechtstreeks vorderingsrecht bij ongevallen met gemotoriseerd verkeer is een speciale situatie. In andere situaties zal de veroorzaker aangesproken moeten worden en zal die de zaak bij zijn WA verzekeraar moeten melden.

Bij schaderegelingen is het heel belangrijk de verjaringstermijn  in de gaten te houden. Zorg ervoor dat de termijn op tijd gestuit worden.

Let op! Een verjaringstermijn kan per situatie verschillen. Niet elke situatie heeft dezelfde verjaringstermijn. Het is daarom erg belangrijk dat u tijdig een belangenbehartiger inschakelt zodat verjaring wordt voorkomen. Na het verstrijken van de verjaringstermijn heeft u geen recht meer op een schadevergoeding.

Bel mij terug

Contact

Hulp na Ongeval
postbus 175
6860 AD Oosterbeek

Bezoekersadres
Stationsweg 46,
6861 EJ Oosterbeek

Telefoonnummer:
088 – 456 0123

Waar kunnen wij u mee helpen?

Neem contact met ons op!

Favicon Hulp na Òngeval

Bel ons voor hulp

Contact opnemen

Hulp na Ongeval gebruikt cookies voor een complete ervaring,
× Schademelden via WhatsApp