Hulp na Ongeval - Postbus 175 - 6860 AD Oosterbeek - Bel: 088 – 456 0123

Wanneer iemand aansprakelijk is voor de schade  aan uw voertuig kunt u in bepaalde situaties de kosten voor vervangend vervoer verhalen:

  • Gedurende de tijd die nodig is om uw voertuig te repareren ( de reparatieduur).
  • In de situatie dat uw voertuig technisch total loss is verklaard. Reparatie is dan niet meer mogelijk.
  • Als uw voertuig economisch total losis verklaard. De reparatiekosten zijn hoger dan de waarde (dagwaarde minus de restantwaarde) van het voertuig.

De “spelregels” bij vervangend vervoer: 

Het moet gaan om de huur van een soortgelijk voertuig.

De huurperiode dient zo kort mogelijk te zijn. Een en ander is afhankelijk van de omvang van de schade en de tijd die nodig is om het voertuig te herstellen. Is het voertuig total loss? Dan bedraagt de huurperiode veertien dagen. Let op, uitzonderingen hierop zijn mogelijk.

Wat krijgt u vergoed:

Huur:
Indien aansprakelijkheid voor uw schade (het ongeval) wordt erkend, kunt u 75% van de huurkosten van het vervangend vervoer bij uw wederpartij in rekening brengen. De vergoeding bedraagt “slechts” 75%  omdat het rijden met een huurvoertuig betekent dat uw eigen voertuig niet slijt. Die besparing mag gebruikt worden als korting op de vergoeding.

Openbaar vervoer
Indien u  vanwege de uitval van uw voertuig na het ongeval met het openbaar vervoer reist  kunt u die kosten in de meeste gevallen volledig vergoed  krijgen van de tegenpartij.

Bijzondere situatie:

De regels over vervangend vervoer handelen over de situatie dat de schaderegeling plaats vindt naar Nederlands recht. Gaat het om een ongeval in het buitenland, dan kunnen andere regels ( een andere Wet) van toepassing zijn.

Sluiten